Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (ЕДРПОУ 00191307))

курсовая работа

ВСТУП

Підвищення якості управління підприємством повязане з застосуванням сучасних методів оцінки стану основних фондів, аналізу та планування їх розвитку, з формуванням комплексного підходу до оцінки взаємовпливу показників фінансово-господарської діяльності підприємства та показників використання фондів. Пошук шляхів підвищення ефективності використання основних фондів є одним з найактуальніших питань в політиці управління підприємством в цілому.

Мета курсової роботи - викласти теоретичне обгрунтування управління рухом основних фондів, проведення дослідження руху основних фондів на матеріалах діючого виробничого підприємства.

Задачами курсової роботи, які випливають з її основної мети, є:

розкриття сутності основних фондів та їх класифікація;

визначення основних завдань управління рухом основних фондів підприємства;

аналіз руху основних фондів на підприємстві;

оцінка ефективності руху основних фондів;

розробка ефективної політики управління рухом на підприємстві на основі оцінки результатів діяльності підприємства за 2002 -2007 роки.

Предметом дослідження виступають основні фонди виробничого підприємства, що знаходяться в процесі проходження етапів циклу відтворення. Обєктом дослідження є діяльність ВАТ "КРІВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (м. Кривий Ріг) у 2002 -2007 роках, основним видом діяльності якого є підземна добича залізної руди шахтним способом та її первинна переробка. Інформаційна база курсової роботи - матеріали фінансової діяльності ВАТ "КЗРК", розміщені на офіційному Інтернет-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (http://www.smida.gov.ua).

Делись добром ;)