Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (ЕДРПОУ 00191307))

курсовая работа

2.1 Характеристика діяльності підприємства ВАТ "КЗРК"

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" (скорочена назва ВАТ "Кривбасзалізрудком") зареєстровано розпорядженням від 30.07.2001р. №04052169Ю0050359 Виконавчого комітету Криворізької міської Ради. Нова редакція Статуту ВАТ "Кривбасзалізрудком" зареєстрована державним реєстратором виконавчого комітету Криворізької міської Ради, номер запису 12271050010000807, дата реєстрації від 07.04.2006р.

Таблиця 2.1 Основні реєстраційні характеристики ТОВ "КЗРК"

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ"

Дата

2007-01-01

за ЄДРПОУ

00191307

за КОАТУУ

1211036600

Територія

Дніпропетровська

за КФВ

Орган державного управління

Мiнiстерство промислової полiтики

за СПОДУ

06024

за ЗКГНГ

12111

Галузь

Пiдземний видобуток руд черних металiв

за КВЕД

13.10.1

Вид економічної діяльності

Пiдземне видобування залiзної руди

Свідоцтво про державну реєстрацію від 30.07.2001р. серія А00 №423038 (номер запису про заміну свідоцтва 12271050001000807), код форми власності - 10 (приватна). Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ- 00191307. Місцезнаходження ВАТ "Кривбасзалізрудком" відповідно до установчих документів: Україна, 50029, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1 А.

Статутний фонд на дату початку перевірки ВАТ "Кривбасзалізрудком", відповідно до установчих документів, склав 1 991 233 326,00 (один мільярд девятсот девяносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) гривень, який поділяється на 1 991 233 326 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня .

Таблиця 2.2 Інформація про власників 10 та більше відсотків акцій ВАТ "КЗРК", за даними реєстратора цінних паперів, станом на 31.08.2007

Власник

кількість акцій, шт

від загальної кількості акцій, %

код за ЄДРПОУ

Статус

Найменування

країна

адреса

24917996

Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії

Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжрегiональний фондовий союз"

Україна

вул.Вєтрова. буд. 7-б, м. Київ, Україна, 01032

1988869445

99.8813

Таблиця 2.3 Інформація про власників 10 та більше відсотків акцій ВАТ "КЗРК", за даними зберігача цінних паперів, станом на 05.09.2007

Власник

кількість акцій, шт

від загальної кількості акцій, %

код за ЄДРПОУ

статус

найменування

країна

адреса

Юридичні особи нерезиденти

STARMILL LIMITED

Кіпр

Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

"right">994434334

"right">49.9406

Юридичні особи нерезиденти

СТАРМIЛ ЛIМIТЕД (STARMILL LIMITED)

Кіпр

NICOSIA, ТЕМIСТОКЛI ДЕРВI, 3, ДЖУЛIЯ ХАУС, 1066

"right">994434334

"right">49.9406

До складу ВАТ "Кривбасзалізрудком" входять 10 структурних підрозділів, які створені без статусу юридичної особи та мають незакінчений баланс. Податки сплачуються консолідовано головним підприємством ВАТ "Кривбасзалізрудком".

Перелік структурних підрозділів, у т.ч. філій, відділень та інших відокремлених підрозділів наведений в табл.2.1.

Таблиця 2.1

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Місцезнаходження

1.

Шахта "ім. Леніна"

50082, м. Кривий Ріг

2.

Шахта "Гвардійська"

50037, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби

3.

Шахта "Октябрьська"

50014, м. Кривий Ріг, вул. Іртишська, 1

4.

Шахта "Родіна"

50011, м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська

5.

Управління забезпечення виробництва, транспорту, збуту:

- управління залізничним транспортом

- автобаза

- база матеріально-технічного постачання

- гірнича інспекція з ґатунку руд

50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

6.

Енергетично-механічне управління:

- ремонтно-механічний завод (РМЗ)

- енергоуправління

- центральна енерголабораторія

50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

7.

Управління капітального будівництва:

- шахтобудівельне управління (ШБУ)

- шахтомонтажне управління (ШМУ)

- ремонтно-будівельний цех

50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

8.

Управління соціальних підрозділів:

- навчально-курсовий центр з підготовки кадрів

- центр інформаційних систем

50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

9.

Оздоровчий комплекс "Червоні вітрила" -відокремлений структурний підрозділ

75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Радянська, 11

10.

Оздоровчий комплекс "Дзержинець" -відокремлений структурний підрозділ

71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Толстого, 165

Відкрите акціонерне товариство "ВАТ "Кривбасзалізрудком" - підприємство, яке здійснює видобуток залізної руди підземним способом. Основними видами продукції, що виробляє комбінат, є залізна руда.

Вміст заліза у масиві коливається від 46% до 65%. Поклади багатих руд усього родовища розвідані спеціалізованими організаціями і затверджені у ДКЗ. Ступінь розвідки родовища достатня для промислового використання на глибинах до 1500 м - граничній глибині розробки першої черги розкриття родовища.

Залежно від особливостей залягання залізорудних пластів видобуток руди ведеться поверхнево-камерною, підповерхнево - камерною системами та поверхневим обрушенням.

Вибухові роботи в шахтах виконуються господарським способом силами дільниць буро - вибухових робіт.

Для буріння свердловин та їх зарядки вибухівкою використовуються бурові каретки СБКНС - 2 та УБШ - 227, бурові верстати НКР - 100м, зарядні машини ЗП - 2.

Відбиття рудного масиву, подрібнення гірничої маси виконується з використанням ручних та телескопічних перфораторів ПП-5013 та ПТ - 38.

Безпосередньо у шахті здійснюється перший етап подрібнення гірничої маси на щокових дробарках (ЩД).

Для навантаження гірничої маси використовуються завантажувальні машини типа ППН - 3, ППН - 1С. Транспортування залізної руди з віддалених забоїв до міста підйому на поверхню здійснюється внутрішахтним електровозним транспортом. Загальна довжина підземних шляхів комбінату становить 230 км. Підйом видобутої гірничої маси здійснюється у скіпах.

Із-за засмічення та вмісту включень видобута руда має вміст заліза 53-57%. Руди такої якості на ринку металургійної сировини попитом не користуються. Тому, з метою доведення видобутої руди до конкурентоспроможних кондицій на шахтах комбінату застосовується її збагачення шляхом дроблення, розсіву та вилучення некондиційної фракції. Це дозволяє підняти вміст металу у руді до 58 - 61%.

Виробничі потужності та завантаженість по комбінату характеризуються наступними показниками (табл.2.2):

Таблиця 2.2 Виробничі потужності та завантаженість по ВАТ "КЗРК" у 2005 -2007 роках

N

Показники

2006 рік

2005рік

Відхи-

лення

9 місяців

2007 рік

9 місяців

2006рік

Відхилення

1

Затверджена виробнича потужність, по товарній руді, (тис.тн.)

7110

7110

0

5332,5

5332,5

0

2

Обсяг виробництва, по товарній руді, (тис.тн.)

7100

6458,0

+642

5277,8

5275,0

+2,8

3

Коефіцієнт використання потужностей, по товарній руді ( %)

99,86

90,8

+9,06

98,97

98,92

+0,05

Коефіцієнт використання виробничих потужностей у 2006 році становить 99,86 %, що на 9,06% більше в порівнянні з 2005 роком, за 9 місяців 2007 року цей показник становить 98,97 %, що на 0,05 % більше ніж за 9 місяців 2006 року.

Таблиця 2.3 Динаміка виробництва та реалізації товарної (готової) продукції в ВАТ "КЗРК" у 2006 -2007 роках тис.грн

Назва показника

ІI півріччя 2006 р.

9 місяців

2007р.

9 місяців

2006р.

Відхилення

(+,-)гр.3-4

%гр.3:гр.4

Обсяг виробництва товарної продукції:

- в діючих цінах

- порівняних цінах на 01.01.2007 р.

474931,5

564173,1

850610,9

825271

632879,9

832886,8

+217731

-7615,8

134,4

99,1

Обсяг реалізації товарної продукції (без ПДВ та без акцизного збору)

451371,9

740292,4

626140,2

+114152,2

118,2

Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у діючих цінах за 9 місяців 2007 року становив 850610,9 тис.грн., що на 217731,0 тис.грн. або на 34,4% більше ніж за 9 місяців 2006 року (9місяців 2006 року - 632879,9 тис.грн.). У порівняних цінах обсяг виробництва за 9 місяців 2007 року склав 825271,0 тис.грн., що на 7615,8 тис. грн. або на 0,9 % менше ніж за аналогічний період минулого року (9 місяців 2006 року - 832886,8 тис.грн.).

Обсяг реалізації товарної (готової ) продукції за 9 місяців 2007 року становив 740292,4 тис.грн., що на 192793,0 тис.грн. або на 18,2 % більше проти 9 місяців 2006 року. (9 місяців 2006 року - 626140,2 тис.грн.)

Таким чином, при збільшенні обсягу виробництва товарної продукції за 9 місяців 2007 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 34,4 %, обсяг реалізації за вищезазначений період проти 9 місяців 2006 року збільшився на 18,2 %.

Таблиця 2.4 Аналіз виробництва основних видів промислової продукції (товарної) ВАТ "КЗРК" за 2 півріччя 2006р. та 9 місяців 2007 року .

Одиниці вимі-рювання у фактичних цінах

II півріччя 2006року

9 місяців

2007 року

9 місяців

2006 року

Відхилення

(+,-) грн.

Темп росту, (%)

Види промислової продукції:

Руда залізна товарна

Тис.тн.

3618,0

5277,8

5275,0

+2,8

100,1

Тис.грн

471778,6

846766,7

627900,8

+218865,9

134,9

Стиснене повітря

Тис.м.Куб.

632,0

322,0

5863,0

-5541

5,5

Тис.грн

25,6

16,3

228,5

-212,2

7,1

Тепло енергія

Т.гкал

5,2

11,3

12,5

-1,2

90,4

Тис.грн

530,3

1859,5

768,4

+1091,1

242,0

Роботи промислового характеру

Тис.грн

2597,0

1968,4

3982,2

-2013,8

49,4

В тому числі

Гумо-тросова стрічка та канат

Тн.

141,1

109,3

153,1

-43,8

71,4

Тис.грн

1314,8

1938,8

3265,0

-1326,2

59,4

Вироби металеві інші

Тн.

93,3

3,61

60,2

-56,59

6,0

Тис.грн.

1282,2

29,6

717,2

-687,6

4,1

В с ь о г о:

Тис.грн

474931,5

850610,9

632879,9

+217731

134,4

За 9 місяців 2007 року в порівнянні з відповідним періодом 2006 року ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" збільшив виробництво товарної продукції у грошовому виразі на 34,4% за рахунок збільшення виробництва руди залізної у аналізуємому періоді на 34,9 % ( 9 місяців 2007 року - 846766,7 тис.грн., 9 місяців 2006 року - 627900,8 тис.грн.).

Аналіз виробництва інших видів продукції в грошовому виразі за 9 місяців 2007 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року свідчить про збільшення обсягів виробництва тепло- енергії на 142 % (9 місяців 2007 року -1859,5 тис.грн., 9 місяців 2006 року -768,4 тис.грн.).

Аналіз виробництва продукції в натуральному виразі свідчить про зменшення виробництва за 9 місяців 2007 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стисненого повітря на 5541 тис.м.куб. Зменшення обсягів виробництва за 9 місяців 2007 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року в натуральному виразі відбулося по виробництву гумо-тросової стрічки та канату на 43,8 тн. або на 28,6 %.

Виробництво товарної залізної руди в натуральному виразі за 9 місяців 2007 року в порівнянні з 9 місяцями 2006 роком збільшилось на 2,8 тис.тн. або на 0,1 %.

В 2006 році в порівнянні з 2005 роком видобуток залізної руди на комбінаті збільшився на 642тис. тн.. (2006 рік -7100 тис. тн., 2005 рік -6458 тис. тн.). Найбільше було видобуто залізної руди у 2006 році на шахті "Родіна" - 2130 тис.тн., що становить 30 % від загального обсягу видобутку за 20066 рік. Збільшення видобутку руди у 2006 році в порівнянні з 2005 роком відбулося на всіх шахтах комбінату. Обсяг гірничо-підготовчих робіт у 2006 році проти 2005 року зменшився на 3,3 %. Вміст заліза у видобутій руді у 2006 році становить 58,42 %, що на 0,49 % менше ніж у 2005 році (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Показник

Видобуток залізної руди, (тис.тн.)

Гірничо - підготовчі роботи

"right">2006

"right">2005

(+/-)

(%)

2006р

2005р

(%)

Залізорудні шахти

Шахта ім. Леніна

1312

1263,7

+48,3

103,8

758

841

90,1

Вміст заліза у видобутій руді,%

55,81

56,49

-0,68

98,8

Шахта "Гвардійська"

1670

1460,2

+210

114,4

1212

1180

102,7

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,94

59,59

-0,65

98,9

Шахта "Октябрьська"

1988

1884,6

+103,4

105,5

1200

1158

103,6

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,65

59,42

-0,77

98,7

Шахта "Родіна"

2130

1849,5

+280,5

115,2

1227

1370

89,6

Вміст заліза у видобутій руді,%

59,41

59,50

-0,09

99,8

Разом по комбінату

7100

6458,0

+642

109,9

4397

4549

96,7

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,42

58,91

-0,49

99,2

Таблиця 2.6 Видобуток залізної руди ВАТ "КЗРК" за 9 місяців 2007 р. та 9 місяців 2006 р.

Видобуток залізної руди (тис.тн.)

Гірничо - підготовчі роботи

9 місяців 2007р.

9 місяців

2006р.

+,-

%

9 місяців 2007р.

9 місяців

2006р.

%

Залізорудні шахти

Шахта ім.. Леніна

1003

983

+20

102,0

584

627

93,1

Вміст заліза у видобутій руді,%

55,80

56,20

-0,4

99,3

Шахта "Гвардійська"

1148,8

1245

-96,2

92,3

141

902

15,6

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,78

59,43

-0,65

98,9

Шахта "Октябрьська"

1424

1506

-82

94,6

885

895

98,9

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,30

58,99

0,69

98,8

Шахта "Родіна"

1702

1541

+161

110,4

585

917

63,8

Вміст заліза у видобутій руді,%

59,44

59,28

+0,16

100,3

Разом по комбінату

5277,8

52,75

+2,8

100,1

2195

3341

65,7

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,3

58,66

-0,36

99,4

Делись добром ;)