Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (ЕДРПОУ 00191307))

курсовая работа

2.2 Аналіз складу та стану основних фондів підприємства ВАТ "КЗРК"

В додатку А наведені баланси, звіти про фінансові результати та результати розрахунків фінансових показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності ВАТ "КЗРК" за 2002 -2006 роки.

В табл. 2.7 та на рис.2.1 -2.2 наведена структура та динаміка змін основних засобів ВАТ "КЗРК" у 2002 - 2006 роках по залишковій вартості. В табл.2.8 та на рис.2.3 -2.10 наведені результати аналізу динаміки та структури руху виробничих основних фондів ВАТ "КЗРК" у 2002-2006 роках.

Таблиця 2.7 Структура основних засобів ВАТ "КЗРК" у 2002 - 2006 роках по залишковій вартості

Рис.2.1. Динаміка змін складових виробничих основних засобів ВАТ "КЗРК" у 2002 -2--6 роках по залишковій вартості

Рис.2.2. Динаміка змін складових невиробничих основних засобів ВАТ "КЗРК" у 2002 -2--6 роках по залишковій вартості

Таблиця 2.8 Динаміка руху виробничих основних фондів ВАТ "КЗРК" у 2003 - 2006 роках

Продовження табл.2.8

Рис.2.3. - Структура первісної та залишкової вартості виробничих основних фондів ВАТ "КЗРК" станом на 01.01.2006

Рис.2.4. - Структура первісної та залишкової вартості виробничих основних фондів ВАТ "КЗРК" станом на 01.01.2007

Рис.2.5. - Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ "КЗРК" за 2003 рік

Рис.2.6. - Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ "КЗРК" за 2004 рік

Рис.2.7. - Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ "КЗРК" за 2005 рік

Рис.2.8. - Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ "КЗРК" за 2006 рік

Таблиця 2.9 Використання амортизаційних відрахувань на відновлення та ремонт виробничих основних засобів в ВАТ "КЗРК" у 2002 -2006 роках

Станом на 30.09.2007 року первісна вартість основних засобів ВАТ "Кривбасзалізрудком" згідно бухгалтерської звітності складає 3 717 613,0 тис.грн. В порівнянні з початком поточного року вартість основних засобів збільшилась на 4 385,0 тис.грн. Найбільшу питому вагу займають основні виробничі фонди (98,7%). Незначну частку основних фондів (0,6%, або 20145,0 тис.грн.) передано в оперативну оренду. За 9 місяців 2007 року на комбінаті введено в експлуатацію основних фондів на суму 22910,0 тис.грн, вибуло - 18525,0 тис. грн. Вартість основних засобів за 9 місяців 2007 року збільшилась на 4385,0 тис.грн. (станом на 01.01.2007 р.- 3713228,0 тис.грн., станом на 30.09.2007 р.-3717613,0 тис.грн.). В структурі основних фондів найбільшу питому вагу станом на 30.09.2007 року займають будинки, споруди та передавальні пристрої (88,3 %) частка машин та обладнання становить 10,4 %. За 9 місяців 2007 року комбінатом було придбано транспортних засобів на загальну суму 1452 тис.грн., в тому числі автомобіль "Шкода Октавія" у кількості 2 один. на загальну суму 261,0 тис.грн.(з ПДВ), автомобіль "Lexus LS 460 седан" на суму 762,3 тис.грн.(з ПДВ). Машин та обладнання придбано на загальну суму 17775 тис.грн., в тому числі машин підйомних Ц-2,5х2АР УХЛ4 у кількості 2 один. на загальну суму 6013,4 тис.грн.(з ПДВ)

Таблиця 2.10 Наявність, склад та структура основних фондів за 9 місяців 2007 року (тис. грн.)

Найменування основних фондів

На 01.01.2007 р.

На 30.09.2007 р.

Відхилення

Сума, тис.грн

Питома вага, %

Сума, тис.грн

Питома вага, %

+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Виробничі основні фонди

"right">3667003

"right">98,8

"right">3671091

"right">98,7

"right">+4088

"right">-0,1

2.Невиробничі основні фонди

"right">46225

"right">1,2

"right">46522

"right">1,3

"right">+297

"right">+0,1

3.Всього основних фондів у тому числі:

4.Передані в оперативну оренду;

5.Взяті у фінансову оренду;

6.Законсервовані основні фонди

"right">3713228

"right">13881

"right">-

"right">5158

"right">100

"right">0,4

"right">-

"right">0,1

"right">3717613

"right">20145

"right">-

"right">5158

"right">100

"right">0,6

"right">-

"right">0,1

"right">+4385

"right">+6264

"right">-

"right">-

"right">+0,2

"right">-

7.Вартість дійсних основних фондів (ряд.3-4+5-6)

"right">3694189

"right">99,5

"right">3692310

"right">99,3

"right">-1879

"right">-0,2

8.Відношення дійсних основних фондів до загальної суми (ряд.7/3*100)

"right">99,5

"right">Х

"right">99,3

"right">Х

"right">Х

"right">Х

Таблиця 2.11 Структура та рух основних фондів за 9 місяців 2007 року. (тис. грн.)

№ п/п

Найменування

Наявність на 01.01.2007 р.

Надійшло

Вибуло

Наявність на 30.09.2007 р.

Відхилення

тис. грн.

Питома вага

Тис. грн..

Питома вага

тис. грн.

%

1

Будинки, споруди та передавальні пристрої

3281670

88,4

3072

2668

3282074

88,3

+404

-0,1

2

Машини та обладнання

381386

10,3

17775

13449

385712

10,4

+4326

+0,1

3

Транспортні засоби

32371

0,9

1452

2140

31683

0,9

-688

-

4

Інструменти, приладдя

5497

0,1

198

23

5672

0,1

+175

-

5

Тимчасові (нетитульні) споруди

906

-

-

115

791

-

-115

-

6

Малоцінні необоротні матеріальні активи

11398

0,3

413

130

11681

0,3

+283

-

7

Разом

3713228

100

22910

18525

3717613

100

+4385

-

Первісна вартість основних засобів збільшилась за 9 місяців 2007 року на 4 385 тис. грн. або на 0,1 %, вартість їх зношення під час експлуатації збільшилась на 31 961 тис. грн. або на 1,0 %. Збільшення вартості основних засобів відбулося за рахунок введення в експлуатацію пускового комплексу розробки горизонта 1265 м шахти "Октябрьська".

Ступінь зносу основних засобів на початок поточного року складав 82,1 %, а на 30.09.2007 року 82,8 %, ступінь придатності станом на 01.01.2007 р. - 17,9 %, а станом на 30.09.2007 року -17,2.

Таким чином, по основних засобах виробництва спостерігається загальна картина їх зношеності. Значний ступінь зносу свідчить про потребу оновлення основних засобів на комбінаті.

Таблиця 2.12 Аналіз зносу основних фондів на протязі 2007 року в ВАТ "КЗРК" (тис. грн.)

Показники

Одиниця вимірювання

На 01.01.07

На 30.09.07

Зміни за 9 місяців

2007 року, (+,-)

%

1

2

3

4

5

6

1. Первісна вартість основних засобів

тис. грн.

3713228

3717613

+4385

100,1

2. Зношення основних засобів під час їх експлуатації

тис. грн.

3047332

3079293

+31961

101

3. Ступінь зносу основних засобів

%

82,1

82,8

Х

Х

4. Ступінь придатності основних засобів

%

17,9

17,2

Х

Х

Високий рівень зносу основних фондів викликає додаткові витрати на проведення капітальних та поточних ремонтів. Так, за 9 місяців 2007 року виконано ремонтів виробничих основних фондів основного виробництва на суму 19568,7 тис.грн., в тому числі господарським способом на суму 17540 тис.грн. та підрядним 2028,7 тис.грн. Із загальної суми на ремонт обладнання за 9 місяців 2007 року використано 8703,2 тис.грн. На придбання та заміну обладнання використано 30013,0 тис.грн.

Делись добром ;)