Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (ЕДРПОУ 00191307))

курсовая работа

2.3 Показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ВАТ "КЗРК"

Факторні показники впливу зміни окремих показників основних фондів на зміну доходів від реалізації товарної продукції підприємства розраховуємо за методологією [ ], виходячі з рівнянь:

(2.1)

де - ТП - обсяг товарної продукції в тис.грн.;

N - кількість комплексних шахтопроходческих комплексів;

ФРЧобл - середній робочий річний час роботи комплексного шахтопроходческого комплексу (без ремонтів), часів на рік;

ФВобл - почасова фондовіддача 1 часу роботи комплексного = шахтопроходческого комплексу;

Факторні прирости обсягів товарної продукції розраховуються на основі формули (2.1) методом ланцюгових підстановок:

- за рахунок зміни кількості шахтопроходческих комплексів:

(2.2)

- за рахунок зміни обсягів річної роботи шахтопроходческих комплексів без ремонтів:

(2.3)

Факторні прирости фондовіддачі виробничих основних фондів за рахунок факторів зміни активної частини виробничих основних фондів розраховуються на основі формули (2.4) методом ланцюгових підстановок:

(2.4)

де - АКТ(активн_виробн_ОФ) - частка активних виробничих фондів в виробничих основних фондах;

ФВ(активн_виробн) - фондовіддача активної частки виробничих основних фондів;

ФВ(виробн.) - фондовіддача виробничих основних фондів.

- за рахунок зміни частки активних виробничих основних фондів в виробничих основних фондах:

(2.5)

- за рахунок зміни обсягів активних виробничих основних фондів в виробничих основних фондах:

(2.6)

В табл..2.13 -2.16 представлені результати пофакторного аналізу впливу на приріст обсягів товарної продукції ВАТ "КЗРК" факторів:

- зміни активної частки в виробничих основних фондах;

- зміни абсолютного обсягу активних виробничих фондів в виробничих фондах;

- зміни кількості шахтопроходческих комплексів;

- зміни кількості робочого річного часу, які в середньому працював шахтопроходческий комплекс без ремонтів в 3-х змінному режимі роботи підприємства.

Як показує аналіз даних табл..2.16 та рис.2.11:

- у 2002 -2005 роках від 89% до 90% росту обсягів товарної продукції давало зростання обсягів активної частини виробничих основних фондів за рахунок зростання кількості нових шахтопроходческих комплексів, які давали можливість нарощувати обсяги добичі продукції навіть при негативному впливі нарощування кількості простоїв для ремонту зношених комплексів;

- у 2006 році значна зношеність основних фондів (до 82%) та різке зменшення темпу вводу нових шахтопроходческих комплексів привело до зменшення приросту товарної продукції та зростанню негативного впливу простоїв комплексів на ремонт.

Таблиця 2.13 Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів ВАТ "КЗРК"

Рис.2.9. - Аналіз динаміки ланцюгового рівня приросту характерних показників ефективності експлуатації основних фондів ВАТ "КЗРК" у 2003 - 2004 роках

Рис.2.10. - Аналіз динаміки ланцюгового рівня приросту характерних показників ефективності експлуатації основних фондів ВАТ "КЗРК" у 2005 - 2006 роках

Таблиця 2.14 Факторна оцінка впливу фондовіддачі

Таблиця 2.15 Факторна оцінка впливу загрузки комплексів обладнання

Таблиця 2.16 Оцінка впливу факторів на приріст товарної продукції ВАТ "КЗРК"

Рис.2.11. - Аналіз впливу факторів на приріст реалізованої товарної продукції ВАТ "КЗРК" у 2002 -2006 роках

Делись добром ;)