Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП "Молокозавод–Олком"

отчет по практике

1.3 Аналіз фінансових результатів ПП «Молокозавод-Олком»

Відповідно до звіту про фінансові результати існують наступні показники, які характеризують прибутковість підприємства: чиста виручка від реалізації, валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток

Показники наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Показники прибутковості ПП «Молокозавод-Олком»

роки

Чиста виручка від реалізації, т.грн

Валовий прибуток, т.грн

Прибуток від операційної діяльності, т.грн

Чистий прибуток, т.грн

2007р.

4638

1424

319,2

-350,2

2008р.

5835

1431,4

223,1

-278,43

2009р.

5238

1212

-158,2

-456,6

2010р.

7863

2191

733,6

383,4

2011р.

9817,5

2348,4

1567,8

1148,07

Виходячи з таблиці чиста виручка від реалізації зросла майже в 2 рази, це відбилось на фінансових результатах підприємства.

Валовий прибуток збільшився на 924,4 тис.грн. Прибуток від операційної діяльності має нестабільну тенденцію: починаючи з 2007р. показник зменшився з 319,2 тис.грн до -158,2 тис.грн., потім спостерігається значне зростання до показника 1567,8 тис.грн (2011р.).

Динаміка показників наведена на рис.1.1.

ПП «Молокозавод-Олком» протягом 2007-2009рр. отримав збиток у розмірі 1085,23 тис.грн. В подальшому спостерігається зростання до показника 1148,07 тис.грн.

Делись добром ;)