Аналіз продуктивності праці на підприємстві (на прикладі ВАТ "Техмашсервіс")

дипломная работа

1.1 Характеристика підприємства «Техмашсервіс» і організаційної структури його управління

Обєктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство «Техмашсервіс» створено 10 лютого 1998 року шляхом перетворення державного підприємства „Техмашсервіс” (заснованого у 1943р.) у відкрите акціонерне товариство згідно з діючим законодавством України. Форма власності - колективна. Найбільшим акціонером є ППТФ „ЮСІ” (70% акцій). Підприємство розташовується на території за адресою: Україна, Донецька область, м. Єнакієве, провулок Гірняків, буд. 42. Представник правління - Віткалов Володимир Іванович, 1955 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи - 26 років, (в т.ч. 21 рік на керівницькій посаді), стаж роботи на даному підприємстві - 4 роки, очолює дане підприємство з 1996р.

Ключовий персонал підприємства - керівники основних підрозділів мають вищу освіту, відповідну до профілю даної роботи, великий стаж роботи по спеціальності та відмінну професіональну підготовку. Чисельність трудового колективу - 602 чоловіки.

Всі співробітники працюють на постійній основі.

Підприємство складається із структурних підрозділів, що очолюються їх керівниками та підлеглих представнику правління.

Організаційна структура даного підприємства повністю відповідає вимогам, що виконуються та може забезпечити нормальну роботу підприємства в умовах ринкової конкуренції. На теперішній момент у структурі підприємства представлені наступні основні напрямки (рис. 1.1)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.1. Організаційна структура підприємства

Основним видом діяльності ВАТ “Техмашсервіс” є послуги з перевезення вантажів підприємств та організацій.

Керівництво підприємства визначає його стратегічні цілі таким чином: збільшення обсягів наданих транспортних послуг, забезпечення беззбитковості хозяйницької діяльності.

Основні засоби досягнення поставлених цілей: збільшення обсягу ринку збиту шляхом зниження цін при збільшенні обсягів продаж.

На підприємстві є достатня кількість різноманітного рухомого складу (у тому числі спеціалізованого - для перевезення хлібобулочних виробів, рідких нафтопродуктів, сипучих будівельних та сільськогосподарських вантажів). На належній до АТП території розташовуються стояночні площадки та криті бокси для збереження, ремонту та обслуговування автотранспорту. Ремонтні майстерні дозволяють здійснювати поточний ремонт агрегатів та вузлів рухомого складу. Все це дає можливість забезпечувати та підтримувати у належному вигляді технічний стан парку автомобілів, а також ремонту та діагностиці вантажних та легкових автомобілів.

Виробничі міцності підприємства завантажені на 20%. Філій у Єнакієві та інших регіонах України ВАТ “Техмашсервіс” не має.

Перевагами підприємства є:

- географічне положення - один з центральних районів Донецької області, поблизу від основних замовників та пунктів доставки продукції;

- великий парк різноманітного автотранспорт, у тому числі спеціалізованого;

- наявність необхідної виробничої бази для технічного обслуговування та ремонту рухомого складу;

- добре знання ринку продукції, що перевозиться, а основних маршрутів перевози.

Делись добром ;)