Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

курсовая работа

1.1 Системно-діагностичний аналіз регіонального розвитку

Діагностику стану регіону слід розпочати з визначення показника індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП). ІРЛП визначається як середнє арифметичне трьох індексів:

, (1.1)

де x1 - очікуєма тривалість життя при народженні. При розрахунку мінімальне значення дорівнює 25 рокам, максимальне - 85 рокам;

x2 - рівень освіти. Розраховується як сума індексу письменності дорослих з часткою 2/3 та індексу сукупної частки учнів початкових, середніх і вищих навчальних закладів з часткою 1/3. Індекс письменності для дорослого населення (від 15 років) xmin приймається 0, а xmax - 100%. Індекс сукупної частки учнів розраховується для осіб молодших за 25 років, а його граничні значення такі самі, як і в індексі письменності;

x3 - реальний обсяг ВВП на 1 людину (в доларах). В розрахунках xmin = 100$, а xmax = 5448$ (для України Х=1630$).

Таблиця 1.1 ? Вихідні дані по Полтавській області

№ п/п

Показник

Дані по регіону

1

Очікуєма тривалість життя при народженні, років

69,29

2

Реальний обсяг ВВП на 1 людину, дол.

2 804,39

3

Індекс письменності для дорослого населення,%

99,6

4

Індекс сукупної частки учнів початкових, середніх і вищих навчальних закладів, %

64,47

ІРЛП складає 70,76%, отже можна зробити висновок, що рівень життя в Полтавській області достатньо високий.

Далі необхідно розглянути такі основні напрями моніторингу соціально-економічного стану регіону:

Делись добром ;)