Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

курсовая работа

1.6 Діагностика динамічних якостей регіону

Нині Полтавщина - серед областей-лідерів за результатами аналізу соціально-економічного розвитку. Ефективно працюють промисловість та аграрний сектор. [5]

За 2009 р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9395,3 млн. грн. капітальних інвестицій.

Найбільшу питому вагу в обсязі інвестицій у матеріальні активи (82,9%) мали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво і придбання машин та обладнання), яких за 2009 р. освоєно на 7691,2 млн. грн., що на 22,4% менше проти 2008 р.

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 80,4% капіталовкладень. Частка запозичених та залучених коштів, у т.ч. кредитів банків, коштів іноземних інвесторів та інвестиційних фондів, у загальних обсягах капіталовкладень становила 12,9%, коштів державного та місцевих бюджетів - 2,1% інвестицій.

Найбільшу частку (64,4%) усіх інвестицій в основний капітал у 2009 р. було спрямовано у розвиток обєктів промисловості, з них 72,5% - в обєкти добувної промисловості. [3]

Пріоритетними галузями регіону для інвестування є:

- агропромисловий комплекс;

- підприємства машинобудування і металообробки;

- промисловість будівельних матеріалів;

- підприємства добувної та переробної промисловості;

- охорона навколишнього середовища. [8]

Перший квартал 2010 року став для Полтавської області призовим - вона стала першою за показниками соціально-економічного розвитку і третьої за обсягом інвестицій у капітальне будівництво по Україні.

Відновлення промислового виробництва, а підприємствами області було показано зростання понад 120%, найближчим часом зажадає залучення кваліфікованих кадрів робітників та інженерно-технічних спеціальностей. [1]

Делись добром ;)