Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

курсовая работа

1.7 Діагностика комплексності господарства регіону

Діагностика комплексності господарства регіону повязана з діагностикою галузевої структури. Одним з важливих є показник, що враховує ступінь "самозабезпеченості" регіону:

, (1.3)

де - рівень комплексності;

- валовий продукт, спожитий регіоном;

- частина спожитого продукту, виробленого в регіоні

- зведений індекс собівартості одиниці продукції, виробленої в регіоні;

- зведений індекс собівартості аналогічної продукції в країні.

Таблиця 1.3 ? Вихідні дані для розрахунку

№ п/п

Показник

Дані по регіону

1

Валовий продукт, спожитий регіоном, млн. грн.

20605

2

Частина спожитого продукту, виробленого в регіоні, млн. грн.

16484

3

Зведений індекс собівартості одиниці продукції, виробленої в регіоні

0,843

4

Зведений індекс собівартості аналогічної продукції в країні.

0,781

Ступінь самозабезпеченості регіону становить 86%, тобто регіон на 86% сам забезпечує себе господарською продукцією.

Делись добром ;)