Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

курсовая работа

Розділ 2. Аналіз трудового потенціалу регіонів

Необхідно розрахувати Кількість трудових ресурсів регіону, які охоплюють працездатне населення у працездатному віці, працюючих пенсіонерів та підлітків і визначаються за формулою:

ТР=Нп-(Пн + Ін) + (Ппп), (2.1)

де ТР - кількість трудових ресурсів у прогнозному періоді;

Нп - чисельність населення у працездатному віці;

Пн - непрацюючі пенсіонери у працездатному віці;

Ін - непрацюючі інваліди І і II груп інвалідності у працездатному віці;

Пп - працюючі пенсіонери пенсійного віку;

Мп- працюючі підлітки віком до 16 років.

Чисельність працездатного населення (Чп) розраховується як різниця між чисельністю населення у працездатному віці і кількістю інвалідів І та II груп працездатного віку та осіб, що одержують пенсії на пільгових умовах, тобто:

Чп= Нп-(ПН + ІН) (2.2)

Рівень зареєстрованого безробіття (РБ) визначається відношенням чисельності зареєстрованих безробітних до працездатного населення у працездатному віці (Чпв):

, (2.3)

Бн - чисельність зареєстрованих безробітних.

Чисельність незайнятого працездатного населення у працездатному віці:

Чн = ТР - (Зн + 3и + Ув + Бн), (2.4)

де Чн - чисельність незайнятого працездатного населення у працездатному віці; Зн - зайняті у народному господарстві;

3и - зайняті в інших сферах економічної діяльності,

Ув - учні у працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва.

Таблиця 2.1 ? Дані для розрахунку

№ п/п

Показник

Значення

1

Чисельність населення у працездатному віці, чол.

996000

2

Непрацюючі пенсіонери у працездатному віці, чол.

250000

3

Непрацюючі інваліди І і ІІ груп інвалідності у працездатному віці, чол.

93664

4

Працюючи пенсіонери пенсійного віку, чол.

1541

5

Працюючи підлітки віком до 16 років, чол.

979

6

Чисельність зареєстрованих безробітних, чол.

61100

7

Зайняті у народному господарстві, чол.

285400

8

Зайняті в інших сферах економічної діяльності, чол.

195000

9

Учні у працездатному віці, що навчаються з відривом від виробництва, чол.

69700

Кількість трудових ресурсів розрахуємо за формулою 2.1:

ТР=891700-(17498+58234)+(149000+898) = 965866 чол.

Чисельність працездатного населення розрахуємо за формулою 2.2:

Чп=891700-(17498+58234) = 815968 чол.

Рівень зареєстрованого безробіття розрахуємо за формулою 2.3:

РБ=35500/815968 = 0,044

Чисельність незайнятого працездатного населення у працездатному віці розрахуємо за формулою 2.4:

Чн=965866-(647100+63758+68400+35500)=151108 чол.

Складемо баланс трудових ресурсів:

Таблиця 2.2 ? Баланс трудових ресурсів

Делись добром ;)