Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

курсовая работа

Висновки

соціальний економічний трудовий інвестиційний регіон

Сьогодні територія Полтавської області - це 28,8 тис. кв. кілометрів, які складають 4,8 відсотка території України. [7] Нині Полтавщина - серед областей-лідерів за результатами аналізу соціально-економічного розвитку. Ефективно працюють промисловість та аграрний сектор.

У вищих навчальних закладах Полтавщини навчаються понад 40 тис. студентів. Полтава поправу вважається університетським містом. Полтавська область має помірний континентальний клімат з достатньою кількістю тепла та вологи; чорноземні ґрунти обумовили врівноважену динаміку природних процесів, що разом із густою мережею річок та значними викопними багатствами, зокрема нафтою та газом, відкриває широкі можливості для її господарського розвитку. Господарському розвитку області сприяє й вигідне економіко-географічне положення: вихід до Дніпра, розташування в центрі України, густа мережа залізничних та автомобільних шляхів. [5]

Таким чином, основними концептуальними орієнтирами у визначенні стратегічних пріоритетів сталого розвитку господарства та формуванні ефективної регіональної політики Полтавщини є наступні положення і завдання:

економічне зростання за рахунок оптимального використання сприятливих передумов і залучення всіх потенційно можливих інвестиційних ресурсів;

підвищення рівня та якості життя населення на основі стійких темпів економічного зростання;

удосконалення структури господарства на основі реструктуризації та модернізації підприємств;

підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, який залучений у виробництво через впровадження матеріалів, енергозберігаючих технологій;

глибока переробка вторинних ресурсів;

досягнення збалансованості попиту та пропозиції на регіональному товарному ринку і збільшення експортних можливостей промисловості та сільського господарства;

поглиблення територіальної спеціалізації, а також створення господарських структур, які б відповідали ресурсним можливостям регіону й критеріям сучасного комплексного інноваційного розвитку. [8]

Список використаної літератури

1. Анализ рынка труда Полтавской области - http://rabota.ria.ua/article-177.html

2. Всеукраїнський перепис населення - http://www.ukrcensus.gov.ua/

3. Головне управління статистики у Полтавській області - http://www.poltavastat.gov.ua

4. Екологія Полтавщини. Аналіз виконання програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року. Випуск 3 / За ред. Голіка Ю. С., Ілляш О. Е. - Полтава: Полтавський літератор, 2006. - 346 с.

5. Екологія та природні багатства України - http://who-is-who.com.ua/book/ecology2010.html

6. Регіони України: статистичний збірник за 2010 рік - К.: Державний комітет статистики України, 2010. - 1173 с.

7. Статистичний щорічник України за 2009 рік - Київ: Державний комітет статистики України, 2010. - 567 с.

8. Україна. Сталий розвиток 2007 - http://who-is-who.com.ua/bookmaket/ust2007/1/4/3.html

9. Україна сьогодні. Каталог провідних підприємств України - http://www.rada.com.ua/ukr/RegionsPotential/Poltava/

10. Голік Ю.С., Ілляш О.Е. Екологія та здоровя (інформаційно-аналітичні матеріали). Вип. 1. - Полтава, 2003. - 166 с.

Делись добром ;)