Автоматизація технологічного процесу дозволоження зерна на млинзаводі та її економічна ефективність

курсовая работа

2.1 Загальна частина

В умовах ринкової економіки дуже важливо достатньо обґрунтовано визначити вартість робіт, що доручаються до виконання, і в максимально короткі терміни. У основі ціни будівельно-монтажних робіт (БМР) лежить їх кошторисна вартість. Кошторисна вартість БМР включає: прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати і кошторисний прибуток.

Прямі витрати безпосередньо повязані з виконанням монтажних робіт. Вони включають заробітну плату робітників-монтажників, витрати на експлуатацію машин і вартість матеріальних ресурсів.

Загальновиробничі витрати включають витрати на організацію, управління і обслуговування будівельно-монтажного виробництва. До них відносяться: заробітна плата керівників структурних підрозділів, відрахування на соціальні заходи, витрати на охорону праці і техніку безпеки, на утримання виробничих приміщень і інші.

Вони розраховуються виходячи з трудомісткості монтажних робіт і відповідних коефіцієнтів згідно ДБН Д. 1.1-1-2000 з доповненнями. Адміністративні витрати - це витрати, повязані з обслуговуванням і управлінням монтажною організацією. Вони визначаються виходячи із загальної кошторисної трудомісткості монтажних робіт із застосуванням коефіцієнта 1,52 для промислових підприємств (ДБН Д. 1.1-1-2000 з доповненнями)

Кошторисний прибуток - це засоби, що враховують економічно обґрунтовану величину прибутку монтажної організації. Відповідно до рекомендацій Мінрегіонбуду України при виконанні електромонтажних робіт кошторисний прибуток приймається у розмірі 6,2 гривні на 1 людино-годину трудомісткості монтажних робіт.

Для визначення кошторисної вартості автоматизації складаються локальні кошториси на придбання устаткування і на виконання монтажних робіт відповідно з « Правилами визначення вартості будівництва»

(ДБН Д 1.1-1-2000), затвердженими Держбудом України, і на підставі збірників ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН):

- № 8 «Електротехнічні установки» (ДБНД 2.3 - 8-99);

- № 11 «Прилади, засоби автоматизації і обчислювальної техніки»

(ДБН Д 2.3-11-99), відповідних збірок поточних одиничних розцінок (РЕКН) і

прайс-листів.

В кінці кошторису розраховуються витрати на покриття ризику всіх учасників монтажних робіт, які призначені для відшкодування витрат, що виникають в процесі виконання робіт (3,6 % від кошторисної вартості).

Найменування приладів і робіт в локальних кошторисах має відповідати відомості фізичних обємів робіт.

Делись добром ;)