Аналіз трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства

отчет по практике

4. Аналіз виробничо-господарської діяльності

За 2009 рік підприємством вироблено товарної продукції в діючих цінах підприємства на суму 9398,1 тис. грн.. В порівняних цінах, які діяли на 01.01.2009г обєм продукції склав 9431,3 тис. грн., що до відповідного періоду 2008 г склало 95,6 %, відставання від показників минулого року пояснюється скороченням попиту на продукцію підприємства (прокладки та диски муфт зчеплення до тракторів, гальмівних стрічок), за рахунок завезення більш дешевої продукції конкурентів з Росії. А оскільки продукція до тракторів займає найбільшу питому вагу (72,5 %), це негативно сказалося на загальному обсязі виробництва. Частка запасних частин до вантажних автомобілів складає - 22,3 % і 4,3 % - приходиться на частку запасних частин до легкових автомобілів. (Розподіл за видами продукції наведено в табл. 1.)

Таблиця 1. Обсяги товарної і реалізованої продукції

найменування показників

2008 р. тис. грн.

2009 р. тис. грн.

Темп, %

Обсяг товарної продукції в діючих оптових цінах підприємства

9637,0

9398,1

97,5

Обсяг товарної продукції в порівняних цінах підприємства

9865,4

9431,3

95,6

у тому числі :

- запасні частини до тракторів

7742,5

6812,0

88,0

- запасні частини до вантажних автомобілів

1597,5

2092,3

131,0

- запасні частини до легкових автомобілів

254,7

402,5

158,0

- інша продукція

205,3

91,3

44,5

Обсяг реалізації готової продукції, (без ПДВ)

11481,4

11941,6

104,0

За 2009 рік на підприємстві було вироблено 1625539 шт. прокладок до тракторів, і 517510 шт. до автомобілів, проти 1810598 та 496122 шт. відповідно в 2008 році.

Дисків муфт зчеплення в 2009 році було виготовлено 54440 шт. Скорочення проти 2008 року складає 11843 шт., або 17,9%. Що відбулося в основному за рахунок зменшення виробництва дисків до тракторної техніки на 17122 шт. (26%), але частково компенсувалося збільшенням на 5279 шт. виробництва дисків до автомобільної техніки.

Виробництво гальмівних стрічок до тракторів в порівнянні з 2008 роком скоротилось на 136523 шт.(79,1%) та склало - 55496 шт.

Фільтруючих елементів до тракторів, вантажних і легкових автомобілів вироблено 3246 шт., збільшення виробництва даної продукції в порівнянні з 2004 роком становить 30,2%, в тому числі на 45,1% по масляним та паливним фільтрам та на 17,4% по повітряним фільтрам.

Детальна інформація по обсягам виробництва основної продукції підприємства наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Основні види виробленої продукції

Найменування показників

2008р. шт.

2009р. шт.

темп зростання, %

відхилення +,-

1. ПРОКЛАДКИ всього :

2306720

2143049

92,9

-163671

у тому числі :

1. - до тракторів

1810598

1625539

89,8

-185059

11. ДИСКИ МУФТ ЗЧЕПЛЕННЯ всього :

66283

54440

82,1

-11843

у тому числі

1 - до тракторів

65799

48677

74,0

-17122

2 - до автомобілів

484

5763

1190,7

5279

Ш. СТРІЧКИ ГАЛЬМІВНІ

192019

55496

28,9

-136523

IV. ФІЛЬТРИ - всього :

2494

3246

130,2

752

у тому числі:

1 - масляні і паливні

1147

1664

145,1

517

2 - повітряні

1347

1582

117,4

235

Обсяг реалізованої готової продукції за 2009 рік склав 11941,6 тис. грн., що на 4% (460,2 тис. грн.) більше ніж в 2008 році, Збільшення реалізації відбулось, в основному, за рахунок реалізації готової продукції зі складу підприємства продукції на 489,8 тис. грн. Протягом 2009 р. за межі України було відвантажено продукції на суму 4021,4 тис. грн. (33,7% від загального обсягу реалізації). Найбільша питома вага в продукції, що експортується, займає продукція, відвантажена до Росії (75%). Підприємству в виробничій сфері необхідно спрямовувати зусилля на впровадження у виробництво нових конкурентних видів продукції, та стабілізувати виробництво запчастин до тракторної техніки, для чого необхідно підвищити їх конкурентоспроможність за рахунок скорочення витрат на їх виробництво і освоєння нових ринків збуту продукції.

Делись добром ;)