Аналіз трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства

отчет по практике

9. Аналіз фінансового стану підприємства

Загальна вартість майна підприємства складає 14453,2 тис. грн., що на 158,8 тис. грн. більш ніж на початок року, або 101,1 %.

Вартість мобільних (оборотних) активів складає 10190,2 тис. грн., що на 418 тис. грн. менше ніж на початок року, або 96%.

В структурі сукупних активів необоротні активи складають 29,5%, що свідчить про мобільне майно підприємства.

При цьому слід зазначити, що порівняно з попереднім звітним періодом частка необоротних активів збільшилася на 3,7 відсоткові пункти.

Такі зміни сприяють зниженню оборотності.

Вартість оборотних активів підприємства знизилася на 416,5 тис. грн. або 96% до рівня 2008 р..

При цьому на 3,7 відсоткових пунктів знизилася частка оборотних коштів в структурі активів підприємства.

Отже, підводячи підсумки аналізу активу підприємства, констатуємо, що його майно за звітний період збільшилося на 158,8 тис. грн.

Основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал. На початок року його частка в структурі пасиву склала 92,3% на кінець року - 97,8%.

Така структура джерел формування майна підприємства характеризує його високу фінансову стійкість.

Статутний капітал - основа самостійності і незалежності підприємства - складає 3966,910 тис. грн.

Резервний капітал збільшився на 55,2 тис. грн., Нерозподілений прибуток збільшилася на 850,2 тис. грн., його частка у власному капіталі збільшилася на 2,7 відсоткових пункти.

На початок звітного періоду зобовязання підприємства на 100% складалися з поточних зобовязань.

Підводячи підсумки аналізу пасиву підприємства, констатуємо, що збільшення джерел формування майна підприємства відбулося за рахунок збільшення власного капіталу на 945,8 тис. грн., або на 7,2%.

Делись добром ;)