Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

курсовая работа

2.3.Аналіз рентабельності

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.

Рентабельність - це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.

Підприємство рентабельне, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.

Для дослідження впливу факторів на рентабельність найчастіше використовують такі методи аналізу:

v Метод ланцюгових перестановок. Суть методу ланцюгових підстановок полягає у послідовній, почерговій заміні у функціональній моделі, яка описує базисний рівень економічного показника, базисних параметрів на звітні, в обчисленні умовних результатних показників та їх порівнянні для визначення впливу факторів.

Застосовуючи метод ланцюгових перестановок дослідимо вплив факторів на рентабельність реалізації продукції.

Таблиця 3

Валовий прибуток

Повна собівартість

Рентабельність

Відхилення (+;-)

М. р.

З. р.

М. р.

З. р.

М. р.

Розра-хунок

З. р.

Зага-льне

В тому числі

При-буток

Собі-вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2362

2877

11580

15019

20,4

24,8

19,2

-1,2

4,4

-5,6

Розрахунки наведені в таблиці свідчать, що зменшення прибутковості реалізації у звітному році порівняно з минулим на 1,2% вплинув один фактор - рентабельність. Не зважаючи на те що собівартість у звітному році була більшою на 3439 тис. грн. проти минулого року. Другий фактор валовий прибуток позитивно вплинув. Враховуючи те що у звітному році валовий прибуток був порівняно більшим з минулим роком на 515 тис. грн., прибуток збільшився на 4,4 %.

v Метод обчислення різниць. Його суть полягає у визначенні переваг та недоліків підприємства за окремими показниками, що порівнюються (обєктами оцінки).

Для дослідження впливу факторів на рентабельність використовуємо метод обчислення відносних різниць.

Таблиця 4

Показники

Умовне позначення

М. р.

З. р.

Відхилення

(+;-)

%

Прибуток

Х0

2362

2877

515

121,8

Собівартість

Y0

11580

15019

3439

129,7

Рентабельність

Z0

20,4

19,2

-1,2

94,1

Отже, не зважаючи на збільшення прибутку на 515 тис. грн. у звітному році рентабельність зменшилась на 1,2 % це відбулося за рахунок збільшення собівартості на 3439 тис. грн. Загальний вплив факторів - 1,2%.

Делись добром ;)