Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

курсовая работа

2.4.Аналіз фінансового стану

Фінансовий стан підприємства - це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Застосовуючи метод сума балів по найважливіших показниках фінансового стану підприємства за останні два роки ми можемо зробити висновок про поліпшення чи погіршення фінансового стану підприємства.

Таблиця 5

Показники

М. р.

Зв. Р.

Коефіцієнт зносу ОФ

0,1

0,7

Коефіцієнт фін. стійкості

0,8

0,9

Коефіцієнт фін. Ризику

0,2

0,1

Рентабельність:

Загального капіталу

0,7

1,4

Власного капіталу

0,8

1,5

Позикового капіталу

4,3

20,3

Основного капіталу

0,8

1,6

Оборотного капіталу

3,3

13,3

Коефіцієнт ліквідності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1

0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,4

0,4

Коефіцієнт покриття

1,1

1,3

Коефіцієнт забезпечення ОА НВОК

0,7

0,4

Разом

12,3

38,1

Отже, при застосуванні методу «сума балів» для оцінки фінансового стану видно, що у звітному році фінансовий стан набагато кращий порівняно з минулим роком. Оскільки сума балів становить 38,1 пункти проти 12,3 пункти у минулому році.

Делись добром ;)