Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

дипломная работа

5.1 Аналіз звітів про працю за 5 років

Весь персонал ВАТ „АТП-16354” поділяється на дві основні групи:

1) Промислово-виробничий персонал, який повязаний з основною виробничою діяльністю підприємства. В цю групу входять робітники, безпосередньо зайняті в процесі виробництва, а також обслуговуючі його та керуючи ним;

2) Непромисловий персонал, який безпосередньо не повязаний з основною виробничою діяльністю підприємства.

Звіти про працю, звіт про використання робочого часу представлено в додатках відповідних до назви, графік погашення заборгованості з заробітної плати на січень - 2008 представлено у звіті з праці (розділ 2).

Делись добром ;)