Аналіз фінансового стану ЗАТ КФ "Лагода" за 2007-2008 роки

курсовая работа

3.3.2 Аналіз рентабельності

Для аналізу рентабельності нам необхідні наступні дані:

Показник

2007

2008

Абсолютне відхилення

Темп зростання

Чистий дохід від реалізації

119310

169683

50373

1,4

Валовий прибуток

21327

20256

-1071

0,95

Собівартість від реалізації товарів і послуг

97983

149427

51444

1,5

Чистий прибуток(збиток)

-382

978

1360

2,6

Дані таблиці свідчать, що становище кондитерської фабрики у 2008 році покращилося, адже вона змогла отримати у цьому періоді чистий прибуток у розмірі 978тис.грн, на відміну від понесеного нею збитку(378тис.грн) у 2007році. Валовий прибуток дещо зменшився і збільшилася собівартість на 51444 тис.грн,але дохід також збільшився на 50373тис.грн.

Показники рентабельності

Назва коефіцієнта

Розрахунок

За попередній період (2007)

За звітний період( 2008)

Відхилення

1.Рентабельність продажу

0,18

0,01

-0,17

2.Рентабельність підприємства

0,39

0,02

-0,37

3.Рентабельність необоротних активів

1,84

0,08

-1,75

4.Рентабельність власного капіталу

1,19

0,05

-1,14

5.Рентабельність продукції

0,22

0,14

-0,08

6.Загальна рентабельність підприємства

0,39

0,37

-0,02

Проаналізувавши рентабельність підприємства ЗАТ КФ «Лагода», можна побачити, що рентабельність, а отже і прибутковість підприємства знаходяться під загрозою. Як свідчать дані кращі показники були у 2007році, незважаючи на збиток, у 2008році показники значно зменшилися, що є негативною тенденцією для підприємства. Усі показники рентабельності у звітному періоді зазнали зменшення.

Рентабельність продажу за даний період зменшилась на 0,17 : у звітному році становила 0,01, а у попередньому 0,18. Тобто, це означає, що підприємство почало нести збитки на кожну гривню вкладеної продукції.

Чиста рентабельність підприємства знизилась становила у звітному році вона . 0,02, а у попередньому 0,39. Це є негативною тенденцією, тому вказує на неефективність і невиправданість вкладених ресурсів.

Рентабельність необоротних активів зменшилася на 75%, це свідчить про неефективне використання необоротних ресурсів у звязку зі зменшенням виробництва. Рентабельність власного капіталу зменшилася на 14% і у звітному періоді становила 0,05, що свідчить про зменшення ефективності та раціональності використання капіталу. Рентабельність продукції у звітному періоді, порівняно з минулим знизилась на 8%. Це пояснюється зростанням собівартості продукції та збільшенням податкових відрахувань. Отже, дані показники ставлять під сумнів прибутковість і ефективність функціонування ЗАТ КФ «Лагода» у звітному періоді.

Делись добром ;)