Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

контрольная работа

1.3 Аналіз структури оборотних коштів підприємства

У загальній сумі засобів, які розміщені на підприємство, як правило, велику питому вагу займають оборотні кошти. Від раціональності їх розміщення й ефективності використання у великій мірі залежить успішний результат господарської діяльності підприємства. Для того, щоб зробити висновок про зміну оборотних активів, що впливають на фінансовий стан підприємства, а також зясувати причини цих змін, скористуємось таблицею 1.3.

Таблиця 1.3. Аналіз структури оборотних коштів підприємства

Найменування статті

Код рядка

На початок 2006 року (база)

На кінець 2006 року (база)

На кінець 2007 року (звіт)

Відхилення

Абс. величини

Відн. величини (частка в оборотних активах)

Абс. величини

Відн. величини (частка в оборотних активах)

Абс. величини

Відн. величини (частка в оборотних активах)

В абс. величинах

В структурі

Темпи росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Оборотні активи (розділ ІІ активу балансу)

Запаси

100,140

2840,2

43,2

4359,7

76,0

4066,8

73,5

1519,7

32,8

153,5

Дебіторська заборгованість

160,

161, 170,

180, 210

260,7

3,5

464,9

6,9

1413,8

25,6

204,2

3,4

178,3

Грошові кошти і їх еквіваленти

230

3496,4

53,3

981,6

17,1

145,4

2,6

-2514,8

-36,2

28,1

Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього (за розділом ІІ)

260

6545,0

100

5727,5

100

5533,9

100

-817,5

0

87,5

Оскільки по всіх періодах простежується висока частка заборгованості і низька частка коштів (на початок 2006 року дебіторська заборгованість складала 260,7 тис. грн. або 3,5 %, на кінець 2006 року - 464,9 тис. грн. або 6,9 %, на кінець 2007 року - 1413,8 тис. грн. або 25,6 %; на початок 2006 року грошові кошти склали 3496,4 тис. грн. або 53,3 %, на кінець 2006 року - 981,6 тис. грн. або 17,1 %, на кінець 2007 року - 145,4 тис. грн. або 2,9 %), то можна зробити висновок, що підприємство використовує переважно грошовий характер розрахунків. Також простежується зменшення дебіторської заборгованості (проїзні квитки реалізуються за готівкою та за попередньою оплатою).

Вартість запасів в 2006 році збільшилась на 1519,7 тис. грн. або на 53,5%, а в 2007 році вартість запасів збільшились на 204,2 тис. грн.

Вцілому вартість активів за 2006 рік зменшилась на 817,5 тис. грн. або на

12,5 %, за 2007 рік - на 193,6 тис. грн. або на 3,4%, це свідчить про зменшення економічного потенціалу підприємства.

Делись добром ;)