Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

контрольная работа

5.2 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до попереднього

надход-ження

видаток

надход-ження

видаток

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

65

X

0

X

X

необоротних активів

190

2 122,5

X

668,4

X

3,17

майнових комплексів

200

0

0

51

0

X

Отримані: відсотки

210

0

X

0

X

X

дивіденди

220

0

X

0

X

X

Інші надходження

230

0

X

0

X

X

Придбання фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

X

необоротних активів

250

X

81 774,9

X

52 005,8

1,57

майнових комплексів

260

X

0

X

0

X

Інші платежі

270

X

34 084,3

X

1 244,1

27,4

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

113 672

0

52 530,5

2,16

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

113 672

0

52 530,5

2,16

Чистий рух від інвестиційної діяльності не відбувся по надходженням, але відбувся по видаткам, вони збільшились на 116%.

Делись добром ;)