Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

курсовая работа

Розділ 2. Аналіз фінансового стану на прикладі ПП фірма «Байда»

2.1 Загальна характеристика підприємства

Туристична фірма «Байда» з 1991 року стабільно працює на ринку туристичних послуг України 15 років і є одним з найбільших тур операторів Запорізької області.

Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

Підприємство має право від свого імені вчиняти правомірні, придбавати майно і особові немайнові права, нести зобовязання, бути позивачем та відповідачем в суді. Підприємство має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, торговельну марку та емблему, самостійний баланс, рахунки в установах банків у відповідності із чинним законодавством.

З перших днів своєї роботи фірма зарекомендувала себе як сміливий новатор, з іменем якого часто можна застосувати слово «перший», а саме, вперше виступила ініціатором взимку 1991-1992рр. зимової навігації на Дунаї, і на теплоході «Маршал Кошевой» зробила з грудня по березень 19 рейсів по маршруту Ізмаїл - Браїла (Румунія), в яких побували більше 3000 людей.

Вперше у 1994р., після отримання Запорізьким аеропортом статусу міжнародного, відкрила чартерний рейс Запоріжжя - Стамбул і на протязі 10 років працює на цьому напрямі, відправляючи 2 рази на тиждень своїх туристів.

У Запоріжжі турфірма «Байда» першої здійснила вильоти в ОАЕ, Наталію, Ізмір, Варну. Більше чотирьох років існував повітряний чартерний рейс Запоріжжя - Алеппо (Сирія).

У 2000 році фірма першою стала представляти, створену у Москві «Мережа магазинів гарячих путівок» і стала його генеральним представником на Україні. Тур фірма «Байда», являючись великиим тур оператором, не тільки реалізує групові та індивідуальні тури, але і , маючи великий досвід з організації авіаперевезень, організовує чартерні рейси, маючи прямі договори з такими ведучими авіакомпаніями, як: «Аеросвіт», «Аерофлот», «Австрійські авіалінії», «Днеправіа», «Мотор Січ», «Донбасаеро», «Константа».

З 2000 року фірма сертифікована і займається продажем авіаквитків у всі країни світу за цінами авіакомпаній.

Велику увагу фірма приділяє комплексній роботі з корпоративними клієнтами, організуючи семінари, забезпечуючи авіаквитками, а також займається оздоровленням їх співробітників. І не випадково серед корпоративних клієнтів - ВАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ «Мотор Січ», «УНИПКТИ Трансфермоторобудівлі».

Для оздоровлення оперативного персоналу Атомних станцій України, як для корпоративних клієнтів розробляються спеціальні програми по оздоровленню і реабілітації на найкращих курортах Криму та Трускавцю.

Більше 10 років фірма особливу увагу приділяє оздоровлюючим програмам дорослих і дітей на узбережжі Чорного і Азовського морів. Фірма має гарантований номерний фонд у найкращих санаторіях Ялти, Алушти і багаторічне співробітництво з санаторіями і пансіонатами Південного берегу Криму дозволяє мати особливо низькі ексклюзивні ціни під час заключення циклічних договорів з підприємствами і профспілками.

У 2004 році турфірмою «Байда» для розвитку і вдосконалення був відкритий філіал у м. Київ, в якому працюють висококваліфіковані співробітники.

Професіоналізм колективу тур фірми «Байда» неодноразово нагороджувався орграмотами Державної тур адміністрації України, а у 2004 році фірма стала Лауреатом рейтингу «Кращі підприємства України» в галузі туризму, що проводилась асоціацією ділових кругів України, і була нагороджена почесним знаком.

З 2007 року туристична фірма «Байда» отримала право продавати квитки на залізничний транспорт усіх напрямків для зручності населення.

Головною ціллю діяльності підприємства є одержання прибутку виключно від господарської діяльності туроператора з реалізації та надання туристичних послуг, організації та створення туристичного продукту, посередницької діяльності із надання характерних та супутніх послуг.

2.2 Аналіз майнового стану підприємства

Таблиця 2.1

Показники майнового стану підприємства

№ пор.

Показник оцінки

Порядок розрахунку або джерело отримання вихідних даних

1.1

Сума господарських коштів, які є в розпорядженні підприємства

Підсумок балансу

1.2

Частка основних засобів в активах

(Залишкова вартість основних засобів/Активи)*100%

1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

(Знос / Вартість основних засобів)*100%

1.4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Балансова вартість основних засобів, які надійшли за період, що аналізується / Балансова вартість основних засобів на кінець аналізованого періоду

1.5

Частка оборотних виробничих фондів

Оборотні виробничі фонди / Активи

1.6

Коефіцієнт мобільності активів

Мобільні активи / Немобільні активи

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати певне майно, яке належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яке належить підприємству і яке відображено в його балансі, називають активами.

Безумовно, щоб підприємство нормально функціонувало, необхідна наявність певних засобів і джерел. Основні виробничі засоби, що складаються з будівель, споруд, машин, обладнання та інших засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва, є найголовнішою основою діяльності підприємства. Без їх наявності навряд чи могло б що-небудь здійснитися. Природно, що для нормального функціонування кожного підприємства необхідні не тільки основні засоби, а й оборотні засоби, які являють собою передусім грошові засоби, які використовуються підприємством для придбання оборотних засобів і засобів обігу.

Структура майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Вона показує частку кожного елемента в активах та співвідношення позикових і власних коштів підприємства в пасивах. У структурі вартості майна відображується специфіка діяльності кожного підприємства. Слід памятати, що не можна порівнювати структуру підприємств різних галузей господарства. Проте аналіз її динаміки впродовж якогось періоду на конкретному підприємстві необхідний.

Отож, доцільно розпочати аналіз діяльності підприємства з аналізу його майна.

1.1 Сума господарських коштів, які є в розпорядженні підприємства. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.

За 2005 рік цей показник склав 12996,4 тис.грн.

За 2006 рік збільшився до 18593,8 тис.грн.

1.2 Частка основних засобів в активах - це частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу. Повинен зменшуватись за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації.

Чо.з2005 =

Чо.з2006 =

1.3 Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частину зношених основних засобів у загальній їх вартості. Як правило, його використовують для характеристики стану основних засобів. За нормального функціонування підприємства він повинен зменшуватись.

К зн2005=

К зн2006 =

1.4 Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби. Він повинен збільшуватись за умов виключення інфляційного фактора. Проте за неможливості здійснення цього, коефіцієнт зменшується на протязі розглянутого періоду.

К он2005 =

К он2006 =

1.5 Частка оборотних виробничих активів показує частку мобільних виробничих фондів у валюті балансу, і повинен збільшуватись за періоди.

Чо.в.а.2005=

Чо.в.а.2006=

1.6 Коефіцієнт мобільності активів характеризує скільки обігових коштів припадає на одиницю не обігових. За нормативами повинен збільшуватись. На даному підприємстві витримується повністю.

Кмоб2005 =

Кмоб2006 =

Отже, показники майнового стану підприємства майже повністю витримані, тобто відповідають встановленим значенням, що свідчить про належне його становище.

Делись добром ;)