Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

курсовая работа

2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Таблиця 2.2

Показники ліквідності та платоспроможності

№ пор.

Показник оцінки

Порядок розрахунку або джерело отримання вихідних даних

2.1

Коефіцієнт покриття загальний

Поточні активи / Поточні зобовязання

2.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Грошові кошти , розрахунки та інші активи / Поточні зобовязання

2.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

Грошові кошти / Поточні зобовязання

Ліквідність означає здатність перетворити актив у гроші швидко і без втрат його ринкової вартості.

Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для покриття поточних зобовязань.

При оцінці ліквідності розраховують три основних коефіцієнти:

1) коефіцієнт покриття;

2) коефіцієнт швидкої ліквідності;

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Перераховані показники розраховуються на підставі даних форми № 1 “Балансу” шляхом співставлення поточних активів з поточними зобовязаннями підприємства.

2.1 Коефіцієнт покриття (інше найменування цього коефіцієнту - коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності). Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показує скільки гривень поточних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобовязань.

Кл.п.2005=

Кл.п.2006=

Коефіцієнт покриття в період з 2005 по 2006 рік зріс, але все ще залишається низьким. Підприємство на кожну гривню поточних зобовязань має 1,53 грн. поточних активів.

Слід відзначити, що при нормальних обставинах підприємство ніколи не ліквідує свої оборотні активи. Тому коефіцієнт покриття не є абсолютним показником здатності підприємства повернути свої борги, так як він характеризує лише наявність оборотних активів, а не їх якість.

2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності (друге найменування цього коефіцієнту - коефіцієнт “лакмусового папірця”). На відміну від попереднього показника, він враховує якість оборотних активів і є більш строгим показником ліквідності, так як при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).

Кл.ш2005=

Кл.ш2006=

Коефіцієнт швидкої ліквідності є дуже низьким. Навіть при тому, що в 2006 році спостерігається його підйом, наявних на той момент коштів не вистачало на покриття поточних зобовязань. На кожну гривню поточних зобовязань приходиться 0,4 грн., а в 2006 році - 0,54 грн. ліквідних активів.

2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності, показує, яка частка поточних (короткострокових) зобовязань може бути погашена негайно.

Кл.а2005=

Кл.а2006=

Значення цього коефіцієнту є критично низьким, але спостерігається тенденція збільшення, цього показника.

На підприємстві, спостерігається ситуація, коли коефіцієнт покриття є порівняно непоганим, а коефіцієнти швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності є дуже малими. Це спостерігається за рахунок того, що підприємство має малу кількість вільних коштів, при цьому на підприємстві є досить великі запаси, які і дають непоганий коефіцієнт покриття.

Делись добром ;)