Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

курсовая работа

2.6 Аналіз ділової активності підприємства

Таблиця 2.5

Показники ділової активності

№ пор.

Показник оцінки

Порядок розрахунку або джерело отримання вихідних даних

5.1

Оборотність активів, ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації

Чиста виручка від реалізації / Активи

5.2

Обертання дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / Дебіторська заборгованість

5.3

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

360*Дебіторська заборгованість / Виручка від реалізації

5.4

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Чиста виручка / Обігові кошти

5.5

Період одного обороту обігових коштів

360 / Ко

5.6

Фондовіддача

Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди

5.7

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Чиста виручка від реалізації / Власний капітал

5.1 Ресурсовіддача (коефіцієнт трансформації) характеризує обсяг реалізованої продукції, яка припадає на 1 гривню коштів, вкладених у діяльність підприємства. Зростання показника в динаміці слід розглядати як позитивну тенденцію. Коефіцієнт трансформації показує скільки отримано чистої виручки від реалізації продукції на одиницю коштів, інвестованих в активі.

Кт2005 =

Кт2006 =

Як бачимо, коефіцієнт повністю витриманий, тобто вся продукція підприємства реалізується вчасно.

5.2 Обертання дебіторської заборгованості - це коефіцієнт, що показує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість.

Кд.з2005 =

Кд.з2006 =

Отже, у 22,5 та 43 рази відповідно виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. Спостерігається тенденція до зростання.

5.3 Середній строк обороту дебіторської заборгованості - це середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення.

Чд.з2005 =

Чд.з2006 =

Значення показника повинні зменшуватись, особливо в умовах інфляції, або збільшуватись, якщо додаткова вартість коштів компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації.

5.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів - показує скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів і має тенденцію до зростання.

Ко2005 =

Ко2006 =

5.5 Період одного обороту обігових коштів - це середній період від витрачання коштів для виробництва до отримання коштів за реалізовану продукцію.

Чо2005 =

Чо2006 =

Спостерігаємо зменшення даного показника, що свідчить про позитивні тенденції.

5.6 Показник фондовіддачі показує скільки виручки припадає на одиницю основних виробничих фондів і має збільшуватись. Фондовіддача, характеризує наскільки ефективно підприємство використовує основні фонди.

Фо.ф2005 =

Фо.ф2006 =

5.7 Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує скільки чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу і повинен збільшуватись.

Кв.к2005 =

Кв.к2006 =

Збільшення коефіцієнта свідчить про збільшення чистої виручки від реалізації продукції підприємством.

Отже, результати дослідження темпів і тенденцій змін основних показників діяльності дають змогу визначити динамічність розвитку підприємства, його внутрішні резерви до подальшого отримання прибутку, поточну активність комерційної структури в сприйнятті новаторських ідей, перспективність вкладеного додаткового капіталу в її діяльність тощо. В результаті аналізу виявлено, що показники ділової активності за 2005 рік в нормі і відповідають необхідним вимогам, а незначні відхилення від встановлених норм спричинені відкриттям філіалу підприємства у іншому місті і необхідними для цього витратами.

Делись добром ;)