Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

курсовая работа

2.7 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства потрібно оцінити тенденції найзагальніших показників, які всебічно характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану : неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності та рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінки взаємозвязку прибутку з показниками рентабельності . Вазливо проаналізувати звязок прибутку підприємства з факторами, що його формують.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник дохідності - це сума прибутку чи доходів. Відносний показник - рівень рентабельності. Рівень рентабельності підприємств, повязаних з виробництвом продукції, визначається як відсоткове відношення прибутку від операційної діяльності до її собівартості:

Р = (2.1)

де Р - рівень рентабельності, %;

П - прибуток від операційної діяльності, грн;

С - собівартість продукції, грн.

Під час аналізу вивчають динаміку змін обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності та фактори, які впливають на них. Основними факторами, що впливають на чистий прибуток, є обсяг виручки від реалізації продукції, рівень собівартості, рівень рентабельності продукції, фінансові результати та витрати від звичайної та операційної діяльності, величина податкуна приуток та інші подаки, що виплачуються з прибутку.

Аналіз дохідності підприємства проводиться через порівнянням з планом та попереднім перодом. За умов інфляції важливо забезпечити обєктивність показників та запобігти їх викревленню через постійне підвищення цін. Аналіз проводиться за даними роботи за рік. Торішні показники треба привести у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін.

На підприємствах недержавних форм власності для акціонерів та засновників найважливіше значення має рентабельність їхніх пайових та статутних внесків у складі загальних інвестицій. Тому цьому аспекту оцінки фінансового стану підприємства треба приділити особливу увагу.

Для оцінки рентабельності підприємства рекомендується використовувати систему взаємозвязаних показників рентабельності. З цією метою слід використовувати дві основні групи таких показників:

а) показники, розраховані на підставі поточних витрат ( вартості продажу);

б) показники, повязані з використанням виробничого капіталу ( виробничих активів).

Делись добром ;)