Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

курсовая работа

4.2 Фінансове забезпечення регіональних програм

На місцевому рівні також вживаються заходи спрямовані на підтримку розвитку малого і середнього підприємництва шляхом розробки проектів регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних і регіональних соціально-економічних, екологічних, культурних та інших особливостей.

Регіональні та місцеві програми розвитку малого і середнього підприємництва направлені на створення сприятливих умов розвитку підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіонів, розвиток пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 2012 році в місцевих бюджетах всіх 27 регіонів було передбачено кошти на фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва.

На виконання програмних заходів у 2012 році, відповідними рішеннями рад в бюджетах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя було затверджено використання коштів у загальному обсязі 30,7 млн. грн.(додаток 1, таблиця 4).

Найбільші обсяги фінансування програмних заходів передбачили в своїх бюджетах: Херсонська область - 2,7 млн. грн.; Луганська та Харківська області - по 2,3 млн. грн.; Автономна Республіка Крим - 2,2 млн. грн.; Полтавська обл. та м. Київ - по 2,0 млн. грн.; Київська та Одеська, Дніпропетровська області - по 1,8 млн. грн.; Донецька обл. - 1,7 млн. грн.; Івано-Франківська обл. - 1,5 млн. грн.; Вінницька обл. - 1,1 млн. грн.

Найменші обсяги фінансування регіональної програми було затверджено у Тернопільській та Чернівецькій областях - по 200,0 тис. грн.

У 2012 році з обласних бюджетів, бюджетів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя профінансовано реалізацію заходів регіональних програм на загальну суму 14,9 млн. грн. (додаток 1, таблиця 5).

Необхідно відмітити значну диспропорцію в обсягах фактичного фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва, яка спостерігається в окремих регіонах. У Волинській, Одеській областях та в м. Києві у звітному періоді на реалізацію програмних заходів використано 100% запланованих коштів. Якщо Рівненська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька, Донецька, Івано-Франківська та Кіровоградська області забезпечили значні обсяги фінансування, у порівнянні з іншими регіонами - від 90 до 98 %, то Полтавська, Херсонська області - лише по 5,5% (додаток 1, малюнок 1).

Так, в Полтавській області на виконання заходів регіональної програми підтримки розвитку малого підприємництва у 2012 році було передбачено використати із обласного бюджету 2 000,0 тис. грн., а фактично використано 111,1 тис. грн. У Херсонській області відповідно 2 736,5 тис. грн. та 150,0 тис. грн.

У Дніпропетровській, Тернопільській, Черкаській областях та в м. Севастополі фінансування взагалі не здійснено.

Кошти обласних бюджетів спрямовувалися на компенсацію відсотків за банківськими кредитами, фінансування бізнес-проектів на поворотній основі, пільгове кредитування, створення нових обєктів інфраструктури підтримки підприємництва та поповнення статутного та оборотного фондів вже існуючих обєктів, навчально-методичну роботу, виставкові заходи, видання інформаційних бюлетенів, проспектів, довідників, навчання та перепідготовку незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю тощо (малюнок 6).

Малюнок 6. Структура фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва у 2012році (тис. грн.).

У структурі фінансування програмних заходів з бюджетів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя більшість коштів спрямовувалися на: фінансування бізнес-проектів на поворотній основі, пільгове кредитування - 31 %; компенсацію відсотків за банківськими кредитами - 27,9 % (малюнок 7).

Малюнок 7. Структура фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва у 2012році (%).

Делись добром ;)