Визначення економічних показників виробничої діяльності енергопідприємств і енергосистеми

курсовая работа

4.3 Аналіз зміни вартості нормованих оборотних коштів за рахунок економії палива, зниження витрат енергії на власні потреби, зміну режиму відпуску тепла зі станції

Економія палива, зниження витрат на власні потреби, оптимізація режиму відпуску тепла з ТЕЦ дозволить зменшити добове споживання палива. В свою чергу, це призведе до скорочення нормативного обсягу оборотних засобів і до зміни показників оборотності. В таблиці У.2 наведені величини відносної зміни обертання оборотних засобів по варіантам. Для визначення зміни тривалості одного обороту треба час одного обороту об (4.7) поділити на коефіцієнт, що характеризує відносну зміну оборотності (таблиця У.2).

Покращення використання оборотних засобів спричиняє відносне і абсолютне вивільнення оборотних засобів і вкладених в них коштів. В наслідку цього, збільшується прибуток.

, (4.9)

де - сума вивільнених в результаті прискорення оборотності оборотних засобів;

- час одного обороту в базовому році, діб;

- час одного обороту в звітному році, діб.

(діб).

де 1,12 - коефіцієнт, що характеризує відносну зміну оборотності. (табл. У.2).

(млн. грн.).

Суму приросту прибутку у відносних одиницях можна визначити за формулою:

, (4.10)

де Д р.баз - прибуток від реалізації продукції в базовому році, грн.;

Д - приріст прибутку, грн.;

- сума приросту прибутку у відносних одиницях;

, - вартість реалізованої продукції на ТЕЦ у звітному і базовому роках, грн.

В звязку з тим, що кількість виробленої електроенергії і тепла на ТЕЦ залежить тільки від графіка електричного навантаження, зробимо припущення про однаковість суми реалізованої продукції в базисному і звітному роках =, і формула (4.10) буде мати більш спрощений вигляд:

Делись добром ;)