Джерела формування фінансових ресурсів підприємства (за матеріалами агрофірми "Відродження" Покровського району Дніпропетровської області)

курсовая работа

ВСТУП

Фінанси підприємств призначені для забезпечення їх виробничої діяль-ності. Стрижневою основою фінансів підприємств є формування фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення виробництва. Вони виконують роль сполучної ланки між окремими циклами відтворювального процесу. Порушення в їх функціонуванні негативно впливає на виробництво. Брак ресурсів веде до падіння виробництва, а їх відсутність -- до його припинення. Наявність достатніх доходів створює передумови для нормального ходу відтворювального процесу, але ще не гарантує його, оскільки все залежить від їх раціонального розподілу й ефективного використання

Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності оцінювання фінансових ресурсів для сільськогосподарських підприємств, які сплачують фіксований сільськогосподарський податок, як постійний коефіцієнт земельної ренти (вартості земель), незалежно від врожайності та прибутковості бізнесу, тобто без нормативного контролю витрат і прибутку підприємства.

Обєктом курсової роботи є сільськогосподарська агрофірма “Відрод-ження”, яка розташована в Покровському районі Дніпропетровської області.

Предметом курсової роботи є фінансові ресурси агрофірми та джерела фінансових ресурсів забезпечення діяльності.

Метою курсової роботи є аналіз достатності фінансових ресурсів для розширеного процесу відтворення в діяльності агрофірми та оцінка стабільності і можливості розширення джерел фінансових ресурсів забезпечення діяльності.

Інформаційними джерелами виконання курсового дослідження є звітні фінансові документи агрофірми „Відродження” за 2006 - 2008 (1 - 3 квартали) роки.

РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ

Делись добром ;)