Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку (на прикладі Придніпровського економічного регіону)

курсовая работа

2.3 Транспорт і зовнішньоекономічні звязки Придніпровського економічного регіону

У Придніпровї розвинені такі види транспорту: залізничний, водний, автомобільний, авіаційний, трубопровідний. Через Придніпровя проходять шляхи, що зєднують Криворізький басейн з Донбасом і центральними районами європейської частини СНД, з портами Чорного та Азовського морів.

Провідну роль у транспортній системі Придніпровя відіграє залізничний транспорт. Через цей район проходять Московсько-Кримська (Москва - Харків - Запоріжжя - Мелітополь - Крим), Криворізько-Донецька (Кривий Ріг - Запоріжжя - Волноваха) магістралі, які звязують район з іншими регіонами країни. Найбільш напружені ділянки залізниць електрифіковані (ділянки Довгинцеве - Нікополь - Запоріжжя, Пятихатки - Нижньодніпровськ - Вузол - Чаплине - Ясинувата та деякі інші). Найбільші залізничні вузли району: Долинський, Нижньодніпровський, Апостолове, Пятихатки, Синельникове, Запоріжжя, Знамянка, Помічна.

У розвитку водного транспорту велика роль Дніпра, особливо після спорудження Дніпрогесу. Після завершення будівництва каскаду гідроелектростанцій значення Дніпра зросло ще більше. Найважливішими річковими портами на Дніпрі є Запоріжжя (великий перевалочний пункт у залізнично-водному сполученні ряду районів країни з Придніпровям і Донбасом) і пристані - Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Нікополь. Передбачається будівництво портів на Дніпродзержинському водосховищі, важливим портом стане Верхньодніпровськ.

Значну роль в економічних звязках відіграє морський транспорт. На узбережжі Азовського моря (у Запорізькій обл.) розташований великий морський порт Бердянськ, який посідає значне місце в загальному вантажообороті країни; особливо зросло його значення після спорудження Волго-Донського судноплавного каналу. Від порту Бердянська курсують судна в напрямі Маріуполя, Таганрогу, Ростова-на-Дону та міст Кримсько-Кавказького узбережжя.

Невпинно зростає значення автомобільного транспорту у внутрішньорайонних і міжрайонних перевезеннях. Придніпровя має розвинену мережу нерейкових шляхів. Довжина шляхів з твердим покриттям становить 6,1 тис. км. Серед них виділяються дуже важливі автомагістралі Москва - Сімферополь, Запоріжжя - Новомосковськ та ін.

Авіатранспорт звязує найбільші міста Придніпровя (Запоріжжя, Дніпропетровськ, Нікополь, Кривий Ріг та ін.) з багатьма центрами країни [7].

Економічний регіон за обсягом зовнішньої торгівлі займає перше місце. Основні експортно-орієнтовані галузі Придніпровя: металургія і обробка металів, виробництво машин і обладнання. У структурі експортної продукції значну питому вагу складають сировина і досить дорогі напівфабрикати (прокат чорних металів, труби, феросплави).

Загальний обсяг експорту товарів щорічно становить понад 4.3 млрд. дол. США, або в межах 29-30% до загального обсягу експорту товарів України. Імпорт товарів становить трохи більше 1,7 млрд. дол. США (12,5% до України). Як видно з наведених даних, сальдо зовнішньоекономічної діяльності позитивне(понад 9,5 млрд. дол. США). Маючи позитивне сальдо, регіон має можливості вкладати частку коштів від зовнішньоекономічної діяльності у розвиток власної економіки [11, 350].

Згідно з даними, що підготовлені на основі інформації Державної митної служби України, у січні 2012р. обсяги експорту товарів у регіоні становили понад 1 млрд. дол. США, імпорту - 599,5 млн. дол., і проти січня попереднього року експорт збільшився на 0,1%, імпорт - на 23,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 488,9 млн. дол. (у січні 2011р. - 405,3 млн. дол.). Зовнішньоторговельні товарні операції регіон здійснював з партнерами зі 111 країн світу. У загальних обсягах експорту та імпорту регіону питома вага країн СНД становила відповідно 35,2% та 36,3%, Азії - 35% та 16,1%, Європи - 18,3% та 27,1%, Африки - 8,8% та 0,5%, Америки - 2,5% та 16,6%.

Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами Європейського Союзу. У січні 2012р. до них експортовано товарів на 205,3 млн. дол. (18% експорту області), імпортовано - на 150,8 млн. дол. (26,3% імпорту області). Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснені до Польщі - на 65,2 млн. дол., Чехії - на 26,9 млн. дол., Словаччини - на 13,2 млн. дол. Найбільше отримано товарів з Польщі - на 32,2 млн. дол. та Німеччини - на 20,1 млн. дол.

Основу товарної структури експорту області складали чорні метали (38% загального обсягу).

У вартісному виразі за січень 2012р. обсяг експорту чорних металів склав 291,9 млн. дол., руд, шлаків та золи - 187,1 млн. дол., виробів з чорних металів - 114,2 млн. дол., локомотивів залізничних або трамвайних, шляхового обладнання - 61,9 млн. дол., енергетичних матеріалів - 18,7 млн. дол., жирів та олії тваринного або рослинного походження - 16,8 млн. дол., механічного та електричного обладнання, машин та механізмів - 15,4 млн. дол., зернових культур - 6,6 млн. дол.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, яких отримано на 155,1 млн. дол., механічного та електричного обладнання, машин та механізмів - на 65 млн. дол., чорних металів - на 55,7 млн. дол., полімерних металів, пластмас та каучуку і фармацевтичної продукції - на 23,8 млн. дол. кожної групи товарів, руд, шлаків та золи - на 18,1 млн. дол., паперу та картону - на 12,5 млн. дол. [14, 15, 16].

Делись добром ;)