Економічна діяльність ОАО "Донецький металургійний завод"

курсовая работа

2.6 Аналіз рентабельності

В умовах ринкових відносин велика роль показників рентабельності продукції , що характеризують рівень прибутковості (збитковості) її виробництва. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємств. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій.

Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обовязковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна обєднати в такі групи:

Рентабельність продукції , продажу (показники оцінки ефективності управління);

Рентабельність виробничих фондів;

Рентабельність вкладень у підприємства (прибутковість господарської діяльності).

1. Рентабельність продукції.

Рентабельність продукції показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Зростання даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або зниження витрат на виробництво при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства, а також більш швидким зростанням цін ніж витрат.

Показник рентабельності продукції включає в себе наступні показники:

Рентабельність всієї реалізованої продукції, що представляє собою відношення прибутку від реалізації продукції на виручку від її реалізації (без ПДВ);

Загальна рентабельність , рівна відношенню балансового прибутку до виручки від реалізації продукції (без ПДВ);

Рентабельність продажів по чистому пробули, обумовлена як відношенням чистого прибутку до виручки від реалізації (без ПДВ);

Рентабельність окремих видів продукції. Відношення прибутку від реалізації даного виду продукту до продажної ціни.

2. Рентабельність вкладень підприємства.

Рентабельність вкладень підприємства - це наступний показник рентабельності, який показує ефективність використання всього майна підприємства.

Серед показників рентабельності підприємства виділяють 5 основних:

1. Загальна рентабельність вкладень, що показує яка частина балансового прибутку припадає на 1 руб. майна підприємства, тобто наскільки ефективно воно використовується.

2. Рентабельність вкладень по чистому прибутку;

3. Рентабельність власних коштів, що дозволяє встановити залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання.

4 . Рентабельність довгострокових фінансових вкладень, що показує ефективність вкладень підприємства у діяльність інших організацій.

5. Рентабельність перманентного капіталу. Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність даного підприємства на тривалий термін.

Делись добром ;)