Економічна ефективність діяльності СПрАТ "Україна"

отчет по практике

4. Склад трудових ресурсів та рівень забезпеченості ними підприємства

Забезпеченість трудовими ресурсами та ефективність їх використання є дуже актуальною проблемою сьогодення. Враховуючи складну ситуацію на селі, кризу виробничої та соціальної інфраструктури чисельність зайнятих робітників в сільськогосподарському виробництві поступово скорочується. Зменшується кількість робітників в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності. Напрямки вирішення даної проблеми повинні реалізовуватися через державу.

При виробництві зернових культур, як і при будь-якому виробництві або здійсненні іншого виду діяльності дуже важливим є такий чинник, як продуктивність праці.

Таблиця 11

Динаміка продуктивності праці у рослинництві в СПрАТ "Україна" Доманівського району

Показники

2 011р.

2 012р.

2 013р.

2013р. у % до

2 011р.

2 012р.

В розрахунку на 1 робітника, зайнятого в рослинництві, отримано:

зерна, тонн;

147,33

61,46

134,10

91,0

218,2

- валової продукції в поcтійних

453,83

284,30

332,70

73,3

117,0

цінах 2010 р., тис. грн.;

- валового доходу, тис. грн.;

222,76

322,12

129,21

58,0

40,1

- прибутку (+), збитку (-), тис. грн.

150,49

120,51

11,88

7,9

9,9

З таблиці 11 бачимо, що в розрахунку на одного робітника, зайнятого в рослинництві у 2013 році було отримано 134,1 тонн зерна, що є більше ніж у 2012 році на 72,64 тонн, але менше ніж у 2011 році на 13,23. Подібна ситуація спостерігається і у валової продукції в порівняних цінах 2010 року в розрахунку на 1 робітника, зайнятого в зерновиробництві у 2013 році відносно 2011 і 2012 років. Прибуток, отриманий в розрахунку на 1 робітника, зайнятого в зерновиробництві у 2013 році значно скоротився відносно 2011 року в 12,5 разів, а відносно 2012 року в 10,1 разів.

Делись добром ;)