Економічна характеристика Росії

курсовая работа

3.1 Структура зовнішньої торгівлі

З 2008 по 2012 рр. експорт Росії збільшувався в середньому на 2,9% щорічно і в 2012 р. досяг 524,6 млрд. дол., крім того, імпорт збільшувався в середньому на 4,3 % на рік і досяг 316 млрд. дол. (Див. додаток Д) У результаті виникло позитивне сальдо торгівлі в розмірі 208,6 млрд. дол. в 2012 р. З Європою (127,4 млрд. дол)., з країнами СНД (17,7млрд. дол.), Західною Азією

(14,2 млрд. дол.) і з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном (7,5 млрд. дол). У загальному обсязі експорту на частку країн далекого зарубіжжя в 2012 році припадало 85,2%, на частку країн СНД - 14,8%.

Зовнішня торгівля Росії у 2012 році

Од. виміру

Експорт

Імпорт

Торгівля товарами

млн. дол.

4 600

57 800

Торгівля послугами

млн. дол.

63 000

90 000

Товарна структура

?

100%

100%

продовольство

%

3,2

13

руди і метали

%

11,1

7,2

топливо і енергія

%

71,4

2,4

машини і устаткування

%

5

53,2

хімічна продукція

%

6,1

16,1

деревина

%

1,9

2,1

інші

%

1,3

6

Географічна структура

?

100%

100%

Країни СНД

%

14,8

13

Країни дальнього зарубіжжя

%

85,2

87

Джерело: http://comtrade.un.org/ (Розрахунки автора)

У 2012 році, на мінеральне паливо, мастильні матеріали та супутні матеріали припало 71,4 % експортованих товарів.

Інші великі товарні групи експорту промислових товарів були класифіковані головним чином по матеріалу товарів та операцій, які не були включені до інших груп і склали відповідно 9,5 % і 6,6 % експорту.

До основних ринків експорту росії, відносяться Нідерланди, Китай та Італія. Більшу частину експорту в ці країни склали в основному мінеральне паливо, мастильні матеріали та супутні матеріали. За останні три роки, основними продуктами експорту були нафта і нафтопродукти, отримані з бітумінозних мінералів, а також нафтові масла.

Серед товарів паливно-енергетичного комплексу зросли фізичні обсяги експорту в країни далекого зарубіжжя камяного вугілля на 18,8%, рідких палив- на 3,5%. Скоротилися обсяги експорту автомобільного бензину на 42,4%, коксу - на 15,6%, дизельного палива - на 0,5%, природнього газу- на 3,9%, електроенергії - на 30,2%, сирої нафти- на 1,3.

Вартісний обсяг експорту металів і виробів із них знизився в порівнянні з 2011 роком на 6,2 %.

У порівнянні з 2011 роком вартісний обсяг експорту хімічної продукції знизився на 1,0%, а фізичний зріс - на 4,6 %, вартісний обсяг поставок машин і устаткування збільшився на 2,2 %, вартісні обсяги поставок засобів наземного транспорту (крім залізничного) зросли на 10,4%. Також зросли поставки продовольчих товарів на 36,6%, а фізичні - на 30,2 %. Фізичні обсяги експорту продовольчих товарів збільшилися в основному за рахунок експорту зернових культур. Значно зросли фізичні обсяги експорту насіння соняшнику та олії.[25]

У 2012 році машини та транспортне обладнання склали 53,2 % імпортованих товарів. Інші великі товарні групи включили товари і операції, які не були включені до інших груп і промислові товари, що класифікуються головним чином за рахунок матеріалу склали 16,7 % і 12,8 % імпорту відповідно.

Протягом останніх трьох років, трьома основними імпортованими товарами були: лікарські засоби, двигуни, автомобілі та інші моторно- транспортні засоби, призначені для перевезення, та електричні апарати для дротового звязку або ліній телеграфного звязку. Детальніше (див. Рис

За даними митної статистики у 2012 році зовнішньоторговельний оборот Росії склав 837,2 млрд. дол. і порівняно з 2011 роком зріс на 1,8%, у тому числі, з країнами далекого зарубіжжя - 719,5 млрд. дол., з країнами СНД - 117,7 млрд. дол.[11]

У географічній структурі зовнішньої торгівлі Росії особливе місце займає Європейський Союз, як найбільший економічний партнер країни. На частку Європейського Союзу в 2012 році припадало 49% російського товарообігу. На країни СНД в 2012 році припадало 14,1 % російського товарообігу, на країни ЄврАзЕС - 7,3 %, на країни Митного союзу - 6,9 %.[23]

Основними торговими партнерами Росії в 2012 році серед країн далекого зарубіжжя були: Китай, товарообіг з якими склав 87,5 млрд. дол., Нідерланди - 82,7 млрд. дол., Німеччина - 73,9 млрд. дол., Італія - 45,8 млрд. дол., Туреччина - 34,2 млрд. дол., Японія - 32,2 млрд. дол., США - 28,3 млрд. дол., Польща - 27,4 млрд. дол., Республіка Корея - 24,9 млрд. дол., Франція - 24,3 млрд.дол.[12]

Делись добром ;)