Економічне обґрунтування діяльності підприємства

курсовая работа

Підприємство “Львівшарм ” отримає додатковий чистий прибуток 6929,94 тис.грн. за ці кошти протягом року можна закупити обладнання і ввести в дію новий завод з виробництва столярних виробів, і в той же час воно збільшить загальну суму платежів у бюджет на 267,48 тис. грн.

При використанні відповідних методик було визначено середньорічну вартість загальних інвестицій у плановому і звітному періодах як суму середньорічної вартості основних фондів і залишку нормованих оборотних засобів: 8567,882 і 8685,174 тис. грн. відповідно.

У проекті в якості методу ціноутворення використовувався витратний метод або метод надбавок до собівартості, причому розраховані планові ціни виробів "Є", "М" та "П" протягом звітного періоду не змінювалися і відповідно становили (без ПДВ): 2,03, 99,04 та 82,86 грн./шт.

ЛІТЕРАТУРА

1. “Підприємництво та менеджмент ” для студентів спеціальностей 7.12101, 8.120101 “Архітектура будівель і споруд”, 7.12012, 8.120102 “Містобудування”, 7.120103 “Дизайн архітектурного середовища”,6.020210 „Дизайн”. / укл. І.З.Крет. - Львів: вид-во ну “Львівська політехніка”, 2009. - 67 с.

2. Менеджмент: Навч. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Дикань Н.В., Борисенко І.І. - К., 2008. - 389 с.

3. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 4-те вид., стер. / Варналій З.С. -К., 2008. - 302 с.

4. Сучасне підприємництво: Довідник/ Сизоненко В.О. - К., 2008. - 440 с.

5. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. - К., 2009. - 483 с.

6. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Правик Ю.М. - К., 2007. - 431 с.

7. Податковий менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Іванов Ю.Б., Крисоватий АЛ. - К., 2008. - 525 с.

8. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Педь І.В. - К., 2008. - 366 с.

9. Кредитування і контроль: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Вовк В.Я., Хмеленко О.В. - К., 2008. - 463 с

10. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студентів ВИЗ. - 3-тє вид., випр. і доп. / Мурашко МЛ. - К., 2008. - 435 с.

11. Менеджмент якості: Підручник. - 3-тє вид., випр. і доп. Затверджено МОН / Шаповал М.І. - К., 2010. - 471 с.

12. Організація праці менеджера: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Чайка Г.Л. - К., 2007. - 420 с.

13. Комерційна діяльність: Підруч. для ВНЗ. - 2-ге вид., перероб. і доп. Допущено МОН / За ред. B.B. Апопія. - К., 2008. - 558 с.

14. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 4-те вид., стер. / Варналій З.С. -К., 2008. - 302 с.

15.Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Підприємництво та менеджмент” для студентів спеціальностей 7.12101, 16.120101 “Архітектура будівель і споруд”, 7.12012, 8.120102 “Містобудування”, 7.120103 “Дизайн архітектурного середовища”,6.020210 „Дизайн”. / укл. І.З.Крет. - Львів: Вид-во ну “Львівська політехніка”, 2009. - 48 с.

17. Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. Пособие. - 3-е изд., стер. Рекомендовано МОН / Под ред. А.П. Вожжова. - К., 2008. - 269 с..

18. Гроші та кредит: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Алексеев І.В.. Колісник М. К. - К., 2009. - 253 с.

19. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Кармазін В.А., Савицька О.М. - К., 2007. - 255 с.

20. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. Посіб. Для ВНЗ. - 3-тє вид., перероб. І доп. Рекомендовано МОН / Харів П.С. - К., 2008. - 357 с.

21.Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Економіка і управління підприємством” для студентів спеціальностей 7.12101, 8.120101 “Архітектура будівель і споруд”, 7.12012, 8.120102 “Містобудування”, 7.120103 “Дизайн архітектурного середовища” , 7.020210”Дизайн” / укл. І.З.Крет. - Львів: вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009. - 88 с.

22. Фінанси: Практикум: Навч. Посіб. Для студ. ВНЗ. Рекомендовано МОН / Азаренкова Г.М., Борисенко 1.1. - К.. 2008. - 279 с.

23. Інвестування: Теорія і практика: Навч. Посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп. Рекомендовано МОН / Борщ Л.М., Герасимова СВ. - К., 2007. - 685 с.

24. Кредитування і контроль: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Вовк В.Я., Хмеленко О.В. - К., 2008. - 463 с.

25. Реклама: Практ. Посіб.: Пер. З 4-го англ. Вид. - 2-ге укр. Вид., випр. І доп. / Джефкінс Ф.; Допов. І ред. Д. Ядіна. - К., 2008. - 565 с, тв. Пап., (ст. 10 пр.).

26. Курс фінансового обліку: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Гарасим П.М., Журавель Г.П. - К., 2007. - 566 с.

27. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Педь І.В. - К., 2010. - 348 с.

28. Платіжні системи: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є. - К., 2008. - 341 с.

29. Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. Пособие. - 3-е изд., стер. Рекомендовано МОН / Под ред. А.П. Вожжова. - К., 2008. - 269 с.

30. Акаліна О.В. Пасічник В.Г. Економічне обґрунтування господарських рішень: навчальний посібник .- Київ, 2007.- 144 с.

Делись добром ;)