Економічне обґрунтування проекту машинобудівного підприємства

курсовая работа

Визначення порогу рентабельності виробництва

Якщо підприємство отримує прибуток, воно вважається рентабельним. Показники рентабельності, що застосовуються в економічних розрахунках, характеризують відносну прибутковість. Виокремлюють показники рентабельності продукції та рентабельності підприємства. Рентабельність продукції визначають у трьох варіантах: рентабельність реалізованої продукції, товарної продукції та окремого виробу.

Рентабельність реалізованої продукції це відношення прибутку від реалізованої продукції до її повної собівартості.

Рентабельність товарної продукції характеризується показником витрат на грошову одиницю товарної продукції або його зворотною величиною (формула 40)

(40)

де РП - реалізована продукція в оптових цінах підприємства;

С - повна собівартість товарної продукції.

Рентабельність виробу - це відношення прибутку на одиницю виробу до собівартості цього виробу. Прибуток за виробом дорівнює різниці між його оптовою ціною та собівартістю.

Рентабельність підприємства (загальна рентабельність), визначається як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів та нормованих оборотних коштів..

Для визначення порога рентабельності виробництва необхідно побудувати графік беззбитковості.

Всі витрати підприємства можуть бути поділені на дві частини: змінні витрати (виробничі), що змінюються пропорційно обєму виробництва, та постійні витрати (періодичні), які як правило, залишаються стабільними при зміні обєму випуску.

Таблиця 34 - Розрахунок постійних і змінних витрат

Делись добром ;)