Економічне обґрунтування технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу АТП

курсовая работа

Розрахунок оборотних коштів

29.09.2011

82

11

Розрахунок економічних показників використання основних фондів

29.09.2011

85

12

Основні техніко-економічні показники

04.10.2011

95

04.10.2011

13

Захист курсової роботи

06.10.2011

100%

ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика підприємства.

2. Організація праці і заробітної плати:

2.1 Оплата праці основних виробничих робочих.

2.2 Оплата праці допоміжних виробничих робочих.

2.3 Оплата праці керівників, фахівців.

2.4 Відрахування до фонду соціального страхування.

3. Розрахунок витрат на запасні частини і матеріали.

4. Розрахунок будівельних обємів будівель і споруд:

4.1 Будівельний обєм виробничих приміщень.

4.2 Будівельний обєм складських приміщень.

4.3 Будівельний обєм адміністративно-побутових приміщень.

5. Розрахунок капітальних вкладень у будівництво і технічне оснащення |підприємства.

6. Розрахунок витрат енергоносіїв:

6.1 Розрахунок витрат води.

6.2 Розрахунок витрат електроенергії:

а) силової;

б) освітлювальної адміністративних приміщень;

в) освітлювальної виробничих приміщень.

6.3 Розрахунок витрат тепла.

6.4 Розрахунок витрат стисненого повітря.

7. Визначення витрат загальновиробничого характеру.

8. Витрати і калькуляція собівартості на проведення ТО і ПР рухомого складу підприємства.

9. Розрахунок товарної вартості робіт на виробництво ТО і ПР рухомого складу підприємства.

Делись добром ;)