Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення

курсовая работа

2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів у ТОВ СОП "Михайлівське"

Ефективність використання оборотних фондів визначається з метою обєктивної оцінки стану споживання ресурсів на виробництві,контролю обсягу витрат на їх придбання та збереження, прийняття рішень із питань організації економії ресурсів та розробки шляхів раціонального їх використання.

Для характеристики ефективності використання оборотних ресурсів в досліджуваному підприємстві розглянемо табл.2.9.

Таблиця 2.9

Ефективність використання оборотного капіталу в ТОВ СОП "Михайлівське"

Показники

По господарству

Відхилення

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Виручка від реалізації, тис. грн.

7270

14072

17382

10112

Середньорічна вартість оборотного капіталу, тис. грн.

5482,5

6112,5

7155,5

1673

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

5979

6004,5

6124

145

Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції, тис. грн.

-100,2

2481

3522

3622,2

Матеріальні витрати, тис. грн.

2824

4248

5510

2686

Коефіцієнт обороту оборотного капіталу

1,33

2,30

2,43

1,1

Коефіцієнт завантаженості оборотного капіталу

0,75

0,43

0,41

-0,34

Тривалість одного обороту, дн.

274

159

150

-124

Фондовіддача оборотного капіталу

1,09

0,98

0,86

-0,23

Фондомісткість оборотного капіталу

0,92

1,02

1,17

0,25

Матеріаловіддача, грн.

2,12

1,41

1,11

-1,01

Матеріаломісткість, грн.

0,47

0,71

0,90

0,43

Рентабельність оборотного капіталу, %

-1,83

40,59

49,22

51,05

Аналізуючи дані таблиці по використанню підприємством оборотних коштів, можна побачити, що середньорічна вартість оборотного капіталу з кожним роком збільшувалась, у 2009 році вона становила 5482,5 тисяч гривень, а вже в 2011 році вона дорівнювала 7155,5 тисяч гривень.

У 2009 році підприємство зазнало збитків на 100,2 тисяч гривень, а у 2010 та 2011 році отримало прибуток від реалізації продукції. Відповідно 2481 і 3522 тисяч гривень.

Матеріальні витрати 2011 року порівняно з 2009 роком становили 2686 тисяч гривень.

Також дані таблиці 2.9 свідчать про те, що за досліджуваний період коефіцієнт оборотності збільшувався з кожним роком від 1,33 у 2009 році до 2,43 у 2011 році.

Як наслідок тривалість одного обороту зменшилась і у порівнянні 2011 року з 2009 вона дорівнює -124 дні.

Підвищення матеріаломісткості від 0,47 у 2009 році до 0,90 у 2011 році спричинило підвищення валового прибутку від реалізації продукції.

Аналізуючи рентабельність оборотного капіталу, бачимо, що цей показник збільшився за досліджуваний період, тобто підвищилась ефективність використання оборотних засобів.

Отже, можна зробити висновок, що з 2009 р. по 2011 р. на підприємстві, що досліджується, стан використання оборотних коштів покращився.

Делись добром ;)