Заходи по підвищенню ефективності використання виробничих та трудових ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності

курсовая работа

Показники ефективності використання основних фондів

Календарний фонд - це загальний фонд часу, який визначається як добуток числа календарних днів в даному періоді на число годин за добу. У розрахунку на один станок його календарний фонд часу за рік буде складати 8760 годин (24*365). Згідно з умовою, на виробничій дільниці встановлено 9 станків, тому календарний фонд часу обладнання складає 78840 станко-годин (8760/9).

Режимний фонд часу залежить від часла робочих днів і встановленій на підприємстві залежно від змінності роботи при пятиденному робочому тижні і двохзмінному режимі роботи річний режимний фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 4126 год. [(41 год.*52 тижня) - 8 святкових днів * 8 +5 передсвяткових днів із скороченням зміни на 1 годину)*2 зміни]. У розрахунку на 9 станків режимний фонд часу становить 7134 станко-годин.

Плановий фонд часу роботи обладнання менше режимного на величину його планових простоїв у ремонті. Згідно з умовою норматив планових простоїв на ремонт встановлено у розмірі 10% режимного фонду, то плановий фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 37134 станко-годин (4126*(100-10)/100), а на 9 станків 33417.

Фактичний фонд часу роботи обладнання менше планового на величину понадпланових простоїв і більше його на величину часу понадурочних робіт. Відомо, що понадпланові простої 9 станків за рік складають 15000 станко-годин, а по надурочно за цей час було відпрацьовано 40000 години, то фактичний фонд часу роботи станків складає 22417 станко-годин (33417-15000+4000).

Співставляємо фактичний час роботи обладнання з плановим, режимним і календарними фондами часу і визначаємо коефіцієнти їх використання:

· Коефіцієнт використання календарного фонду - 0,28 (22417/78840);

· Коефіцієнт використання режимного фонду - 0,60 (22417/37134);

· Коефіцієнт використання планового фонду - 0,67 (22417/33417).

Розрахунки показали, що плановий фонд часу в середньому використовується на 67%

Кількість станко-змін, які можна відпрацювати за місць при умові використання всього встановленого обладнання в одну мін упри 5-денному робочому тижні дорівнює 2 зміни.

Делись добром ;)