Інвестиційна характеристика Миколаївського регіону

курсовая работа

4. Заходи з підвищення інвестиційної привабливості миколаївського регіону

Серед причин низької інвестиційної привабливості Миколаївської області можна назвати відсутність необхідних ринкових інституцій, що покликані забезпечити стабільне функціонування правової системи, що гарантує права власності, дотримання контрактних зобовязань, дієвість антимонопольного законодавства й ін. Відсутність історичних традицій, що визначають правила і норми поводження економічних субєктів, також перешкоджає прийняттю інвестиційних рішень. Стримує підвищення інвестиційної привабливості нашої економіки і нерозвиненість ринкової інфраструктури (банківська, фінансова системи, сучасні телекомунікаційні засоби, транспортні комунікації й ін.).

Серед першочергових заходів для поліпшення економічної ситуації в області можна назвати наступні [1]:

— розвиток ринкових відносин;

— проведення приватизації; забезпечення випереджального росту інвестицій;

— інтенсивне відновлення основного капіталу;

— скорочення частки тіньового сектора;

— забезпечення відкритості економіки;

— поліпшення інвестиційного клімату.

Пріоритетною задачею поточного етапу є створення правових і економічних умов функціонування ринкового механізму. Лібералізація законодавства по прямих іноземних інвестиціях буде стимулювати приплив приватних вкладень у прибуткові галузі економіки і ріст ефективності виробництва. Створення правових, економічних інститутів, розвиток банківської, фінансової інфраструктури, формування середнього класу і прихід нового покоління підприємців обумовлять становлення в Україні інституціональної системи ринкового типу.

У сучасних умовах розвитку економіки та постійного підвищення цін, стимулом для збільшення обсягів інвестицій можуть бути технології, що дозволять зменшити витрати виробництва, при цьому не погіршуючи якості виготовленої або переробленої продукції. Цьому може сприяти збільшення державних субсидій, спрощення ставок оподаткування, покращення якості виробничого устаткування та переробної техніки, проведення активної політики просування товарів на ринки, розвиток перспективних секторів економіки, створення нових конкурентних товарів та технологій по його виготовленню, сприяння надходжень довгострокових іноземних інвестицій [6].

Делись добром ;)