Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

курсовая работа

3.2 Державна підтримка підприємства. Створення Програм для підтримки розвитку підприємництва

Для реалізації державної підтримки створюються спеціальні Програми (наприклад, як у місті Харкові)

Мета й основні завдання Програми

Мета Програми - забезпечення реалізації державної підтримки підприємництва; посилення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, вільного доступу субєктів господарювання до всіх сегментів ринку за єдиними правилами; досягнення балансу інтересів субєктів господарювання та влади.

Основними завданнями Програми є:

- максимальне поєднання інтересів субєктів підприємництва з інтересами міста;

- підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг субєктів господарювання, підтримка підприємництва інноваційного спрямування;

- поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій в економіку міста, в першу чергу, у сферу виробництва;

- підвищення ефективності наявних та створення нових елементів інфраструктури підтримки підприємства;

- активізація фінансово-кредитних механізмів, пошук нових форм фінансування підприємницької діяльності;

- створення умов для збільшення кількості нових робочих місць, зниження рівня безробіття;

- подальше впровадження науково-методичного забезпечення підтримки підприємництва, удосконалення системи освітнього забезпечення;

- організація підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки кадрів з питань розвитку підприємництва та навчання підприємців - початківців із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців та професіоналів.

Досягнення намічених цілей створить умови для формування активного бізнес-середовища і цивільної самосвідомості підприємців, сприятиме зростанню престижу підприємницької діяльності.

Структура заходів Програми

Структура заходів Програми має наступні підрозділи:

1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності.

2. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка.

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва.

4. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Делись добром ;)