Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

курсовая работа

3.3 Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва за допомогою спеціальних Програм по забезпеченню розвитку підприємства

Реалізація даного напрямку Програм - це вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної підтримки субєктів підприємництва через мережу спеціалізованих закладів, а також шляхом реалізації цільових програм, формування ринку інформаційних та навчальних послуг для субєктів господарювання.

Вирішення проблеми ресурсного забезпечення субєктів підприємницької діяльності можливе шляхом створення електронних (інформаційних) центрів для забезпечення широкого доступу субєктів господарювання до законодавчої, нормативно-правової баз даних через Internet.

Важливою умовою активізації підприємницької діяльності є підвищення інформаційної обізнаності субєктів господарювання. Метою інформаційного забезпечення сфери підприємництва є надання своєчасної, достовірної та повної інформації на основі широкого використання інформаційних технологій, а саме: інформування щодо змін у законодавстві, нормативних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, що стосується підприємницької діяльності, залучення підприємців до семінарів, виставок, ярмарок, бізнес-форумів.

Для вдосконалення інформаційного забезпечення субєктів підприємництва необхідне планування створення сайту управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку та подальше наповнення інформаційними масивами щодо субєктів підприємництва міста, нормативно - правових актів, міських проектів і програм, наявних ресурсів тощо.

Для підвищення кваліфікації субєктів підприємництва з питань ведення підприємницької діяльності та регуляторної політики, обміну досвідом між підприємцями, залучення фінансових ресурсів у сферу підприємництва передбачено проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, конкурсів і інших заходів.

Одним із важливих напрямків Програм є проведення робіт щодо підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для здійснення підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, перепідготовка кадрів щодо ведення підприємницької діяльності.

Делись добром ;)