Нормування робочого часу на підприємстві

контрольная работа

3. Приклад розрахунку норми часу

3.1. Приклад 1.

Вихідні дані

Верстат - радіально-свердлильний мод. 2А53, N= 2,8 кВт.

Деталь - ролик.

Матеріал - сталь 38Х2МЮА, НВ=2.68 ГПа.

Чистова маса - 5,8 кг.

Операція - свердлильна, оброблення 8 отв. O12Н7, 6 отв. O 30Н9.

Спосіб установлення деталі - в самоцентруючому патроні з кріпленням кулачками.

Різальний інструмент зі сталі Р6М5: свердла O 11,5 мм, O 28 мм, зенкер O 29,5 мм, розвертки O 11,8 мм, O 12Н7 мм, O 30Н9, зенківки O 12 мм, O ЗО мм.

Кількість деталей у партії - 2 шт.

Розрахунок норми часу

Підготовчо-заключний час. У разі встановлення деталі в пристрої без заміни встановлювальних пристроїв та восьми інструментів, які беруть участь у роботі, і середньої складності підготовки до роботи:

t=16 хв.

Час на встановлення та знімання деталі. У разі встановлення деталі в самоцентруючому патроні з кріпленням кулачками без вивіряння:

Tд.у. = 0,84 хв.

Час на переустановлення деталі :

Tд.пер. = 0,84 хв.

Визначення комплексної норми часу на оброблення 8 отв. O 12Н7, l = 20 мм .

Згідно з табл. 2 у разі оброблення отвору O 12Н7 рекомендовано такі переходи: свердління, розгортання двома розверстками (чорновою і чистовою). Комплексна норма часу на один отвір становить:

Тк = 2,31 хв.

Поправочні коефіцієнти на комплексну норму часу для змінених умов роботи:

K1 = 1,07 (група сталі IV)

К2 = 1,1 (твердість НВ = 2,68 ГПа)

Тк = 2,31 * 1,07- 1,1= 2,72 хв.

Відповідно на кожен наступний отвір норму часу зменшувати на 0,28 хв., тоді для 8 отворів вона становить:

Тк1= 2,72 + (2,72 - 0,28) * 7 = 19,8 хв.

Визначення комплексної норми часу на оброблення 6 отв. O 30Н9, l = 28 мм.

Згідно табл. 2 у разі оброблення отвору O 30Н9 рекомендовано такі переходи: свердління, зенкерування, розгортання.

Комплексна норма часу на один отвір становить:

Тк = 2,81 хв.

Поправочні коефіцієнти на комплексну норму часу для змінених умов роботи:

К1 = 1,07 (група сталі IV)

К2 =1,1 (твердість НВ = 2,68 ГПа)

Тк = 2,81 * 1,07- 1,1= 3,31хв.

На кожен наступний отвір норму часу зменшувати на 0,54 хв., тоді для 6 отворів вона становить:

ТК2 = 3,31 +(3,31 - 0,54) * 5 = 17,16 хв.

Норма штучного часу становить:

Тш = (tд.у. + tд.перер. + Tк 1 + Тк 2) * КТш = (0,84 + 0,84 + 19,8 + 17,16) * 1,1 = 42,5 хв.

Коефіцієнт КТш=1,1.

Норма часу становить:

Нчш +tп.з = 42,5 + 16 = 50,5 хв.

3.2 Приклад 2

Вихідні дані:

Верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62, NД =10кВт.

Деталь - шпиндель.

Матеріал, що обробляється - сталь 45, ?в=0,74 ГПа.

Маса деталі - 85 кг, маса заготовки - 160 кг.

Операція - обробка за кресленням з припуском на шліфування за зовнішнім діаметром, нарізування різьби з двох боків.

Заготовка - поковка.

Припуск на обробку - 6 мм.

Спосіб установлення деталі - в центрах з надіванням хомутика.

Різальний інструмент - різець прохідний для чорнової обробки з пластинкою Т5К10, різець прохідний для чистової обробки з пластинкою Т15К6, різець підрізний з пластинкою Т15К6, різець прорізний з пластинкою Т5К10, різець галтельний з пластинкою Т15К6, різець різьбовий зі сталі Р6М5.

Кількість деталей у партії - 5 шт.

Розрахунок норми часу

Підготовчо-заключний час. За технологічним процесом робота виконується в чотири технологічні установки. У процесі роботи при переході до виконання кожної наступної установки проводиться часткове переналагодження верстата, що викликає зміну інструменту та зміну режиму роботи.

Підготовчо-заключний час для налагодження середньої складності приймається рівним 17 хв.

Визначення часу на встановлення та знімання деталі. При установленні та зніманні заготовки масою 160 кг в центрах з надіванням хомутика час на встановлення та знімання заготовки рівний 7,5 хв.. При переустановленні заготовки приймається коефіцієнт К=0,7.

Визначення неповного штучного часу на обробку поверхні. Неповний штучний час на обробку поверхонь 5, 2, 6, 4 установлюється згідно з технологічним процесом та становить 6,18 хв,

Ё Неповний штучний час на обробку поверхонь 16, 13, 11, 9, 7, 14, 8 становить 14,17 хв.

Ё Неповний штучний час на обробку поверхонь 2, 5, 4, 6, З, 1 становить 27 хв.

Ё Неповний штучний час на обробку поверхонь 16, 13, 11, 9, 7, 8, 17, 14, 15, 10, 12 становить 30, 36 хв.

Таким чином неповний штучний час на обробку вала становить:

tн.ш = б, 18 + 14,17 + 27,0 + 30,36 = 77,71 хв.

tд.у. 1= 75 хв.

tд.у2 = 7,5 0,7= 5,25

t д.у. 3 --7,5 0,7= 5,25

tд.у.4 =7,5 0,7= 5,25

23,25 хв.

Делись добром ;)