Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства

курсовая работа

2. Визначення показників стану, руху і ефективності використання виробничих фондів підприємства та результатів господарської діяльності

Таблиця 1.

Вихідні дані

3

1

Проектна потужність підприємства, тис. шт.

495

2

Обсяг виробництва (реалізації), тис. шт.

450

3

Відпускна ціна одиниці виробленої продукції, грн.

26

4

Балансова вартість ОВФ, тис. грн. всього в т.ч.

5356,0

5

Будівлі, споруди

2060,0

6

Передавальні пристрої

453,2

7

Машини та обладнання

1297,8

8

Транспортні засоби

1339,0

9

Інструмент та інвентар

103,0

10

ЕОМ

103,0

11

Залишкова вартість ОВФ, тис. грн.

3481,4

12

Питома вага активної частини ОВФ, %

74,00

13

Вартість ОВФ, що використовувалися в 2-й і 3-й змінах,тис.грн.

3749,2

14

Чисельність працівників, чол.

520

15

Середньодобова потреба в оборотних коштах, тис.грн.

3,5

16

Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.

1460

17

Зменшення тривалості одного обороту, днів

6

18

Норматив заробітної плати на одиницю продукції, грн/грн.

0,16

19

Корисний фонд часу роботи ОВФ, днів

20

за планом

265,00

21

Фактично

215

22

Питома вага нормативних оборотних коштів, %

75,00

Делись добром ;)