Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства

курсовая работа

Розділ ІІ. Визначення показників стану, руху і ефективності використання виробничих фондів підприємства та результатів господарської діяльності

Таблиця 1. Вихідні дані

з/п

Вихідні дані / № варіанту

2

1

Проектна потужність підприємства, тис. шт.

490

2

Обсяг виробництва (реалізації), тис. шт.

412

3

Відпускна ціна одиниці виробленої продукції, грн.

25

4

Балансова вартість ОВФ, тис. грн. всього в т. ч.

5304,0

5

Будівлі, споруди

2040,0

6

Передавальні пристрої

448,8

7

Машини та обладнання

1285,2

8

Транспортні засоби

1326,0

9

Інструмент та інвентар

102,0

10

ЕОМ

102,0

11

Залишкова вартість ОВФ, тис. грн.

2652,0

12

Питома вага активної частини ОВФ,%

62,0

13

Вартість ОВФ, що використовувалися в 2-й і 3-й змінах,

тис. грн.

3182,4

14

Чисельність робітників, чол.

440

15

Середньодобова потреба в оборотних коштах, тис. грн.

3,4

16

Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.

1440

17

Зменшення тривалості одного обороту, днів

7

18

Норматив заробітної плати на одиницю продукції, грн/грн.

0,14

19

Корисний фонд часу роботи ОВФ, днів

20

за планом

265,00

21

фактично

210

22

Питома вага нормованих оборотних коштів,%

75,00

Делись добром ;)