Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

Вступ

Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних засобів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних засобах. Величина їх повинна бути мінімальною, але достатньою, тобто такою, що забезпечує безперебійне фінансування планових витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також здійснення розрахунків у встановлений термін. Надмірний обсяг оборотних засобів веде до зайвого їх відволікання в запаси, до заморожування фінансових ресурсів. Недостатній обсяг оборотних засобів може призвести до перебоїв у виробництві і реалізації продукції, до несвоєчасного виконання підприємством своїх зобовязань.

Розмір оборотних засобів залежить від обсягу виробництва, умов постачання і збуту, асортименту виробленої продукції, сезонності роботи, тривалості виробничого циклу, порядку розрахунків та інших факторів.

Потреба в оборотних засобах визначається шляхом їх нормування, що являє собою встановлення оптимальної величини оборотних засобів, необхідних для організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства, що значно підвищує ефективність управління оборотними засобами.

Елементи оборотних засобівформують речовинну субстанцію виготовлюваної продукції (сировина, конструкційні матеріали), створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування (паливо, енергія), збереження і транспортування сировини та готових виробів (різні матеріали - мастила, фарби тощо).

Раціональне і економне використання окремих елементів оборотних засобів підприємства має непересічне економічне значення. Це зумовлюється всезростаючими масштабами абсолютного споживання сировини, матеріалів, енергії для виробництва продукції у різних галузях народного господарства, переважаючою часткою матеріальних витрат у загальній її вартості. Економія матеріальних ресурсів, що характеризується зниженням абсолютної і питомої витрати їх окремих видів, дозволяє з однієї і тієї ж кількості сировини і матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових витрат суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва в цілому на кожному підприємстві.

Обєктом дослідження обрано підприємство, що створено для виробництва продукції електронно-приладобудівного напрямку, розробки та виробництва науково-технічної продукції, виробництва упаковки та товарів масового попиту з проміжної сировини паперового виробництва, а також розробки, виробництва основних видів металообробки, упаковки та поліграфічних робіт.

Актуальність даної теми повязана з тим, що залишається проблема підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємствах. За останнє десятиліття цій проблемі приділяли недостатньо уваги, незважаючи на те, що місце оборотних засобів у структурі підприємства в ринкових умовах істотно змінилося, зявилися якісно нові вимоги. Це зумовило її актуальність та визначило мету і завдання курсової роботи.

Предметом дослідження є оборотні засобів, що перебувають у розпорядженні підприємства.

Мета даної курсової роботи - проаналізувати забезпеченість та ефективність використання оборотних коштів на підприємстві, визначити шляхи підвищення ефективності їх використання в сучасних умовах господарювання.

Основними джерелами інформації послужили фінансова звітність підприємства, періодична та наукова література, статті.

Делись добром ;)