Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика підприємства ПАТ "Електронмаш"

Публічне акціонерне товариство "Електронмаш", ЄДРПОУ 00227399, зареєстроване виконкомом Чернівецької міської ради02 квітня 1997. Розташоване підприємство за адресою вул. Головна 265А, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна. Керівник Березовський Михайло Михайлович. Основні види діяльності[ 17]:

виробництво інших виробів з пластмаси;

механічне оброблення металевих виробів;

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Філій та дочірніх підприємств товариство не має. Змін в організаційній структурі не було. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 25 осіб. Фонд оплати праці - 760,95 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшилась на 134,05 тис.грн. в звязку з збільшення розміру мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників: кадрова програма ПАТ "Електронмаш" спрямована на організацію підготовки та перепідготовки кадрiв для забезпечення росту кваліфікації робітників та службовців шляхом направлення їх на курси підвищення професійного рівня, а також на спеціалізовані семінари[ 17].

Предметом діяльності ПАТ "Електронмаш" є [ 17]:

розробка, виробництво i реалізація, в тому числі на експорт, продукції електронно-приладобудівного напрямку та запчастин до неї;

розробка та виробництво науково-технічної продукції;

виробництво упаковки та товарів масового попиту з проміжної сировини паперового виробництва;

розробка, виробництво основних видів металообробки, упаковки та поліграфічних робіт.

Товариство "Електронмаш" орендованих основних засобів не має.

Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець 2015 року склав 0,50.

Ступінь використання основних засобів не достатній i становить за 2014р. - 0,18; за 2015 р.- 0,23[ 17].

Всі основні засоби товариства знаходяться на території підприємства в м. Чернівці по вул. Головна 265А. Товариством проводять роботи щодо відновлення експлуатаційних мереж (водо- та теплопостачання виробничих приміщень) в звязку з їх тривалим експлуатаційним періодом. Фінансування таких робіт проводиться за рахунок власних коштів товариства без залучення кредитів.

Фінансування діяльності ПАТ "Електронмаш" є госпрозрахунок, а саме залежність від доходів, які товариство отримує від господарської діяльності. Дивлячись на тенденцію росту виручки від реалізації товарів, робіт i послуг та зменшення збитковості товариства з останні три роки, можна сказати впевнено обрана політика стабілізації правильна. У порівнянні з минулими роками збитковість товариства значно зменшується. У подальшому товариство планує випуск нових видів продукції, який забезпечить беззбитковий рівень.

Делись добром ;)