Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

курсовая работа

3.2 Підвищення ефективності використання оборотних засобів наПАТ "Електронмаш"

Ефективність використання оборотних засобів на ПАТ "Електронмаш" залежить перш за все від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі, підвищувати рівень комерційної і фінансової роботи.

Також, на ПАТ "Електронмаш" особливу увагу слід приділити високій дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та іншій поточній дебіторській заборгованості. Зростання товарних запасів може бути результатом недоліків в організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, іншої маркетингової діяльності. [8, 9].

Слід зауважити, що великі залишки грошових коштів в касі виникають у звязку з неритмічним розвитком роздрібного товарообігу, невчасною здачею виручки в банк, невживаних грошових коштів і іншими порушеннями касової дисципліни. Наднормативні залишки інших товарно-матеріальних цінностей є результатом наявності або придбання зайвих і непотрібних матеріалів, сировини, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інших матеріальних цінностей.

Понизити запаси товарів, матеріалів, сировини, палива на ПАТ "Електронмаш" до оптимальних розмірів можна шляхом їх оптової реалізації або бартерних операцій, рівномірного і частого завезення. Нормалізації залишків товарів і грошових коштів в касі і в дорозі сприяє ритмічний розвиток роздрібного товарообігу. Залишки порожньої тари можна мінімізувати за рахунок своєчасного її повернення постачальникам, прискорення здачі організаціям, що здійснюють її збір, організації централізованого вивозу тари.

На рахунках в банках ПАТ "Електронмаш" потрібно зберігати мінімально необхідні суми грошових коштів, а всі вільні їх залишки слід перераховувати в дострокове погашення отриманих кредитів, вкладати в цінні папери, надавати кредит юридичним і фізичним особам. При перевитраті засобів фондів спеціального призначення і резервів основну увагу потрібно буде приділити розробці мір з їх погашення і попередження.

Отже, для підвищення ефективності використання оборотних засобів на ПАТ "Електронмаш" необхідно:

раціонально використовувати матеріальні ресурси;

прискорити оборотність оборотних засобів;

прискорити реалізацію товарної продукції;

оптимізувати рух готівки на підприємстві;

виявити та виключити недоліки в організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, іншій маркетинговій діяльності та організувати збут наявних залежаних і неходових товарів;

знизити запаси товарів, матеріалів, сировини, палива до оптимальних розмірів шляхом їх оптової реалізації або бартерних угод, рівномірного і частого ввезення.

Делись добром ;)