Оптова торгівля ветеринарними препаратами

курсовая работа

1.2 Формування підприємницької ідеї та особливості її реалізації в сфері оптової торгівлі ветеринарними препаратами

Ідея заснувати комерційне підприємство з оптового продажу ветеринарних препаратів виникла в результаті аналізу цієї ніші в Житомирській області. На мою думку в місті та області недостатньо розвинута така галузь оптової торгівлі як торгівля ветеринарними препаратами. Джерелом для виникнення цієї ідеї стали відгуки споживачів, щодо недостатньої ширини та глибини асортименту ветеринарних медикаментів і препаратів. Достатньо велика варіація вітчизняних підприємств-виробників ветеринарних медикаментів та препаратів дає можливість створити фірму , предметом діяльності якої є оптовий продаж лише вітчизняних ветеринарних препаратів.

Рішення заснувати власну справу виникло в результаті усвідомлення необхідності працювати на межі своїх здібностей , надії на особисту незалежність, небажання працювати на когось, бажанні найповніше використати свої можливості. Для відкриття юридичної особи було обрано таку організаційно-правову форму, як товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю являє собою господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами і несе відповідальність за своїми зобовязаннями лише своїм майном. Учасники товариства несуть ризик збитків в межах своїх вкладів. Вибір цієї організаційної форми обумовлений невеликою кількістю засновників -- пятеро, та відповідним видом діяльності. Так як підприємство займатиметься оптовою торгівлею ветеринарними препаратами вважаю за доцільне обрати назвою імя бога торгівлі -- Гермеса. ТОВ “Гермес” створюється з метою отримання прибутку, задоволення соціальних та економічних інтересів працівників, засновників, власників майна фірми через оптову торгівлю ветеринарними медикаментами та препаратами, фірмам, організаціям, громадянам як в Україні, так і за її межами. Своєю місією ТОВ “Гермес” вважає насичення ринку високоякісними товарами, сприяння розвитку науково-технічного прогресу та впровадженню його результатів у суспільне виробництво.

Специфічною особливістю в діяльності ТОВ “Гермес” є сфера його функціонування, яка регулюється численними нормативно-правовими актами.

Делись добром ;)