Організація виробництва по виготовленню мікросхем K235H4 та розрахунок їх собівартості

курсовая работа

1.3 Розрахунок необхідної кількості основних робітників

Основні робітники розраховуються за формулою:

Росн. і=N* Тшт/ Fр. р*m*60 (10)

де Росн. р - робітники основні розрахункові;

Тшті - норма часу на кожну операцію в хвилинах,

N - річна програма,

Fр. р - річний фонд роботи робітника в годинах,

m - кількість змін.

Річний фонд роботи робітника знаходимо за формулою:

Fр. р. = [ (365-ВД-СД) *8-1*ПСД] *Кн. (11)

де BД - кількість вихідних днів,

СД - офіційні святкові дні,

ПСД - передсвяткові дні,

Кн. - коефіцієнт використання часу в звязку з невиходом на роботу (Кн. =0.9).

Fр. р= [ (365-104-9) *8-9] *0,97=1946,79

Розраховуємо кількість основних робітників по всім операціям за формулою 10. Отримані результати округлюємо до цілого числа Росн, враховуючи кількість обладнання:

РОСН1=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 2=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 3=0,3*2595720/1946,79*2*60=3,33 - РОСНпр=4

РОСН 4=0,55*2595720/1946,79*2*60=6.11-РОСНпр=7

РОСН 5=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 6=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 7=0,5*2595720/1946,79*2*60=5.55-РОСНпр=6

РОСН 8=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 9=0,045*2595720/1946,79*2*60=0,49 - РОСНпр=1

РОСН 10=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 11=0,5*2595720/1946,79*2*60=5.55 - РОСНпр=6

РОСН 12=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 13=0,8*2595720/1946,79*2*60=8.88 - РОСНпр=9

РОСН 14=0,05*2595720/1946,79*2*60=0,55 - РОСНпр=1

РОСН 15=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 16=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 17=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

Для того, щоб визначити кількість людинорозрядів складаємо таблицю 3:

Таблиця 3. Складові частини для визначення людино розрядів працюючих

Найменування операції

Кількість

працюючих

Розряди

1

2

3

4

5

6

1. Окислення поверхні пластин

5

5

2. Перша фотолітографія для отримання вікон під витік і стік

3

3

3. Хімічна обробка

4

4

4. Проведення двохстадійної дифузії бору

7

7

5. Друга фотолітографія для отримання вікон

3

3

6. Хімічна обробка

5

5

7. Окислення поверхні пластин для отримання тонкого шару під затвор

6

6

8. Третя фотолітографія для отримання контактних вікон

3

3

9. Напилення алюмінію на всю поверхню пластини

1

1

10. Четверта фотолітографія по шару алюмінію

3

3

11. Випал

6

6

12. Захист поверхні ІМС шаром SIO2, отриманим методом окислення моносилану

5

5

13. Різка пластин на окремі кристали

9

9

14. Наклеювання на ситалову підложку

1

1

15. Приєднання виводів (термокомпресія)

5

5

16. Гермитазація

5

5

17. Контроль мікросхеми

3

3

Всього робітників

74

-

-

-

29

31

14

Людинорозряди

355

-

-

-

116

155

84

Розрахунок середнього розряду робітника розраховується за формулою:

(12)

де - середній прийнятий робітник

- загальна кількість прийнятих людино розрядів [чол]

- загальна кількість основних робітників [чол].

Отже, з формули (12) маємо:

=355/44=4.97

Делись добром ;)