Організація виробництва по виготовленню мікросхем K235H4 та розрахунок їх собівартості

курсовая работа

1.5 Розрахунок потрібної кількості площ

Загальна площа Sзаг складається з виробничої площі Sвир, та допоміжної Sдоп:

Sзаг=Sвир +Sдоп (17)

Виробнича площа розраховується за формулою:

SВИР=? (L*B) *ОблІПР+5*? ОблІПР (18)

де L* B-розміри обладнання (мм). ОблІПР-обладнання прийняте

Допоміжна площа розраховується за формулою:

SДОП=? (РОСН+РДОП+РІ_Т+РСЛ+РМОЛ) *SН (19)

де SН-нормативна площа на одного робітника (2 м2)

Для визначення SВИР складаємо таблицю 4.

Таблиця 4. Параметри обладнання та загальна площа

Найменування

операції

Найменування

обладнання

Параметри обладнання

L*B (мм)

Площа під облд.

2)

Кількість обладнання

Сумарна площа

2)

1. Окислення поверхні пластин

ЕМ-4030

2500*2000

5

5

30

2. Перша фотолітографія для отримання вікон під витік і стік

СДШ-410

2500*3000

6

3

18

3. Хімічна обробка

УКПМ-1

1000*1500

1,5

4

6

4. Проведення двохстадійної дифузії бору

УЕМ-309

2300*2000

4,6

7

36,8

5. Друга фотолітографія для отримання вікон

СДШ-155

2000*2000

4

3

12

6. Хімічна обробка

УКПМ-3

1500*1000

1,5

5

9

7. Окислення поверхні пластин для отримання тонкого шару під затвор

ЕМ-4051

2300*2000

4,6

6

32,2

8. Третя фотолітографія для отримання контактних вікон

СДШ-150

2000*2000

4

3

12

9. Напилення алюмінію на всю поверхню пластини

УВП-2М

2300*2000

4,6

1

4,6

10. Четверта фотолітографія по шару алюмінію

СДШ-305

2000*2000

4

3

12

11. Випал

ВПМ-560

1500*1000

1,5

6

10,5

12. Захист поверхні ІМС шаром SIO2, отриманим методом окислення моносилану

РУБІН-4

2300*2000

4,6

5

27,6

13. Різка пластин на окремі кристали

АЛМАЗ-12М

2000*2000

4

9

44

14. Наклеювання на ситалову підложку

ТЕМП-20

2500*2000

5

1

5

15. Приєднання виводів (термокомпресія)

ПЕЕВ-А5

2000*3000

6

5

36

16. Гермітазація

КВАНТ-17

1500*2500

3,75

5

11,25

17. Контроль мікросхеми

ТЕСТ-УМ5

2500*2500

6,25

3

18,75

Загальна кількість?

85.1

74

499.9

Розраховуємо виробничу площу за формулою 18:

SВИР=85.1+5*74= 455.1 (м2)

За формулою 19 розраховуємо допоміжну площу:

SДОП= (74+14.8+7.4+3.7+1.48) *2=202.76 (м2)

Загальну площу розраховуємо за формулою 17:

Sзаг=455.1+202.76=657.86 (м2)

Делись добром ;)