Організація виробництва по виготовленню мікросхем K235H4 та розрахунок їх собівартості

курсовая работа

2.1 Калькуляція собівартості виробу

В цьому розділі визначаємо повну собівартість виробництва мікросхеми К218Н7, її оптову ціну, рентабельність та економічну ефективність.

Собівартість виробу - це сума витрат в вартісному виразі на виробництво і реалізацію продукції.

Цехова собівартість

Сц = ВМ + ЗП + ВСС + ЦНВ (20)

де ВМ - вартість основних матеріалів;

ЗП - заробітна плата;

Всс - відрахування на соціальне страхування;

ЦНВ - цехові накладні витрати.

Собівартість загальновиробнича: Сзв=Сц+Взв (21)

де Взв - загально виробничі витрати.

Собівартість повна:

Сп=Сзв+Вн (22)

де Вн - витрати невиробничі:

Розрахунок витрат на одиницю продукції називається калькуляцією. Калькуляція проводиться по кожній статті витрат. Калькуляція проводиться по кожній статті витрат. Стаття 1. Сировина та основні матеріали

В цю статтю входить вартість всіх матеріалів та сировини, які

використовуються при виготовленні мікросхеми К235H4 (таблиця 5):

Таблиця 5. Відомість сировини і матеріалів та розрахунок їх вартості.

Найменування

сировини і

матеріалу

Одиниця

вимірювання

Вартість за

одиницю

вимірювання, грн.

Норма розхо-

ду на один

виріб

Вартість норми розходу на один виріб, грн

Обгрунтуван-

ня ціни

1. СИТАЛ

СТ50-1

КГ

850

0,05г

0,0425

договірна

2. Тантал

КГ

1100

0,065г

0,0705

договірна

3. ФОСФОР. СИЛІКАТ СКЛО

КГ

100

0,008г

0,062

договірна

4. SiH4

Л

1150

0,005мл

0,00575

договірна

5. SiCl4

Л

1000

0,05мл

0,05

договірна

6. Вода

Л

30

1,1мл

0,033

договірна

7. PCl3

Л

570

0,05мл

0,0285

договірна

8. POCl3

Л

580

0,05мл

0,029

договірна

9. Cлюда

КГ

400

0,005г

0,002

договірна

14. Флюс

КГ

150

0,5г

0,070

договірна

15. Припой

КГ

200

0,5г

0,15

договірна

16. Клей

КГ

215

0,75г

0,162

договірна

Внр Вартість норми розходу

1,679

Вартість матеріалів розраховуємо за форму ВМ = Внр + Тзв - Вв (23), де Внр-вартість норми розходу (див. таблиці 5); Тзв - транспортно заготівельні витрати; Вв - вартість відходів; Транспортно-заготівельні витрати складають 5-10% від вартості виробу:

(24)

де Тзв - транспортно заготівельні витрати [грн].

Внр - вартість норми розходу [грн]

Тзв=1,679*10/100=0,1679 (грн.)

Вартість відходів складає від 2 до 4% від вартості виробу

(25)

де Вв - вартість відходів [грн].

Внр - вартість норми розходу [грн]

ВВ=1,679*2/100=0,03358 (грн.)

Виходячи з формули 23 знаходимо вартість матеріалів:

ВМ=1,679+0,1679+0,03358=1,88048 (грн.)

Стаття 2. Заробітна плата

При калькуляції враховують заробітну плату працівників, які безпосередньо повязані з технологічними умовами виробництва.

Заробітна плата складається з основної заробітної плати та додаткової заробітної плати.

ЗП= ЗПОСН +ЗПД (26)

де ЗПОСН - основна заробітна плата

ЗПД - додаткова заробітна плата

Основна заробітна плата розрахована по відрядним працівникам на виготовлення одиниці продукції. Додаткова заробітна плата враховує оплату відпустки, учбових відпусток, виконання державних обовязків, виплати премії і становить до 30% від ЗПОСН.

ЗПд= ЗПосн*15%/100 (27)

ЗПд= 0,85723*15%/100=0,12858 (грн.)

З формули 26 розраховуємо:

ЗП=0,85723+0,12858=0,98581 (грн.)

Стаття 3. Відрахування на соціальне страхування.

В цю статтю входять нарахування в пенсійний фонд (33.2%), соціальне страхування (1.4%), обовязкове страхування на випадок безробіття (1.6%), разом - 36,2%.

Відрахування на соціальне страхування розраховується за формулою:

Всс = ЗП* 36.2% /100 (28)

Всс= 0,98581*36,2/100=0,3569 (грн.)

Стаття 4 Цехові накладні витрати.

В цю статтю входять витрати на заробітну плату керівникам цеху, на ремонт будівель, споруд, та інвентаря, на охорону праці, витрати на управління цеху. Цехові накладні витрати розраховуються у відсотках від ЗПОСН (60-150%)

ЦНВ=ЗПОСН*300%/100 (29)

ЦНВ=0,85723*300%/100=2.57169 (грн.)

За формулою 20 розраховуємо собівартість цехову:

СЦ=1.88048+0.98581 +0.3569 +2.57169 =5.79488 (грн.)

Стаття 5. Загальновиробничі витрати

В цю статтю включають витрати повязані з керуванням підприємством та організацією в цілому, вони складають 60-80% від ЗПосн

(30)

де ВЗВ - загальновиробничі витрати

ВЗВ=0,85723*70%/100= 0,6006 (грн.)

Розраховуємо собівартість загальновиробничу за формулою 21:

СЗВ=5.79488 +0,6006=6.39548 (грн.)

Стаття 6. Невиробничі витрати

Це витрати повязані з пакуванням та відправкою готової продукції, вони складають 2-4% від загальновиробничої собівартості. Розраховуються за формулою:

(31)

НВ=6.39548*2%/100=0,1279 (грн.)

Розраховуємо собівартість повну за формулою 22:

СП= 6.39548+0,1279 =6.52338 (грн.)

Заносимо всі дані в таблицю 6:

Таблиця 6. Калькуляція на виготовлення мікросхеми К235H4

Найменування статті витрат

Одиниця вимірювання

Сума витрат

Витрати, %

Стаття 1. Сировина та основні матеріали.

грн.

1,88048

28.8

Стаття 2. Заробітна плата.

грн.

0,98581

15.1

Стаття3. Відрахування на соціальне страхування

грн.

0,3569

5,47

Стаття 4. Цехові накладні витрати.

грн.

2.57169

39.4

Собівартість цехова.

грн.

5.79488

-------

Стаття 5. Загальновиробничі витрати.

грн.

0,6006

9.2

Загальна виробнича собівартість.

грн.

6.39548

------

Стаття 6. Невиробничі витрати.

грн.

0,1279

1,96

Повна собівартість.

грн.

6.52338

100

Делись добром ;)