Організація економічної служби на підприємстві ПОСП "Рояківка"

отчет по практике

1.1 ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Повне найменування підприємства: приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Рояківка». Його місце знаходження: с. Рояківка Кегичівського району Харківської області. Засноване 11 лютого 2002р. Основним видом діяльності є вирощування зернових культур та тваринництво. Пріоритети в галузі рослинництва є вирощування зернових та технічних культур, гороху, соняшнику, кукурудзи, кормового та цукрового буряків, а у тваринництві - виробництво молока, мяса, вирощування великої рогатої худоби та свиней.

У володінні ПОСП «Рояківка» - 1437 гектар сільськогосподарських угідь, з них загальна площа орної землі становить 1348 га, пасовищ - 88,3 гектар.

Значне місце в господарстві займає тваринництво, діють молочнотоварна та свинотоварна ферми. Молодняк ВРХ налічує 206 голів, основне молочне стадо - 102 голів. Виробництво молока в середньому становить 2800 тонн, при середньому надої на корову 2339 кг.

Відстань від господарства до районного центра смт. Кегичівка-2км, до обласного центру м. Харків-112км, до найближчої залізничної станції смт. Кегичівка-2км. Господарство має вигідне розташування і хороші шляхи звязку. Дороги мають тверде покриття і знаходяться у хорошому стані.

Головною метою діяльності підприємства є: отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності [1].

Предметом діяльності підприємства є:

- сільськогосподарське виробництво та реалізація продукції тваринництва, рослинництва та сировини: оренда землі, купівля-продаж, міна, застава земельних ділянок;

- переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так придбаної;

- виготовлення будівельних матеріалів, виробів з дерева та виконання будівельних і ремонтно-будівельних робіт;

- надання автотранспортних, ветеринарних, зоотехнічних, агротехнічних та інших послуг громадянам, підприємствам, організаціям та установам;

- організація виставок, ярмарок товарів і послуг;

- здійснення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності;

- надання послуг в сфері громадського харчування;

- оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва, комісійна торгівля(в тому числі і експортно-імпортні операції);

- виготовлення та реалізація сільськогосподарської техніки, інструментів дрібного інвентарю, предметів побуту тощо;

- брокерська діяльність на товарно-сировинних, фондових та інших біржах;

- діяльність з цінними паперами та страхова діяльність;

- забезпечення підприємства агропромислового комплексу, а також населення паливно-мастильними матеріалами, сільськогосподарською технікою та запчастинами;

- створення та експлуатація магазинів, барів, кафе, ресторанів, готельних комплексів, автостоянок, автозаправочних станцій, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, сільськогосподарської техніки;

- створення будинків відпочинку, санаторіїв.

Для того, щоб охарактеризувати розмір підприємства нам необхідно проаналізувати основні показники - обсяг виробництва (реалізація) продукції, допоміжні - площа земельних угідь, кількість працівників, вартість основних виробничих фондів та ін.

Таблиця 1.1 Показники розміру підприємства ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

Показник

Роки

20112рік у% до :

2010р.

2011р.

20112р.

2010р.

2011 р.

1

2

3

4

5

6

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

7207

10003

10916

151,5

109,1

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн

6104

8461

9250

151,5

109,3

3. Площа сільськогосподарських угідь, га

1391

1384

1353

97,3

97,8

4. в тому числі рілля, га

1391

1384

1353

97,3

97,8

5. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

81

79

85

104,9

107,6

6. Середньорічна вартість необоротних активів, тис. грн.

2303,5

2959,5

3215

139,6

108,6

7. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

3450

3621,5

4371

126,7

120,7

8. Вартість активів на кінець року, тис. грн.

6066

7096

8076

133,1

113,8

9. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

332

571

335

100,9

58,7

Висновки: виходячи з динаміки основних показників розміру ПОСП «Рояківка» за останні 3 роки (2010-12рр.) зясувалося, що площа сільськогосподарських угідь у 2012 році зменшилась у порівнянні з 2010 р. на 37 га. Спостерігається збільшення чисельності працюючих на 4% до 85 осіб за рахунок збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

Одним із основних показників розміру с/г підприємства та його виробничих підрозділів є земельна площа. Від неї залежить просторова протяжність сільськогосподарського підприємства, а це значною мірою позначається на його керованості. Оскільки цей показник зменшився, то це є негативною тенденцією розвитку підприємства.

На розміри с-г підприємства та його виробничих підрозділів впливає багато факторів:

- природні умови (рельєф території, конфігурація земельних ділянок, водозабезпеченість та інше);

- спеціалізація с-г підприємства;

- підвищення рівня механізації виробництва, а саме: придбання нової техніки вітчизняного і закордонного виробництва (комбайни, трактори), причіпної техніки (дискова борона, глибокорозпушувач);

- транспортні витрати;

- витрати на амортизацію;

- розміри населених пунктів, відстані між ними;

- управління підприємством.

Тип відтворення на підприємстві визначають за допомогою наступних показників: загальна земельна площа, площа с-г угідь, площа ріллі, середньорічна чисельність робітників, середньорічна вартість основних виробничих фондів та оборотних засобів, чисельність умовного поголівя тварин. Якщо ці показники за останній рік збільшились - це розширений тип відтворення, якщо зменшились - звужений, а якщо ж залишились незмінними - простий.

У річних звітах майже всі показники розміру підприємства збільшилися крім площі с-г угідь. Так як площа зменшилася лише на 3%, то для даного підприємства характерний розширений тип відтворення.

Делись добром ;)